Gŵyl newydd ar Ynys Môn yn hybu bwyd y môr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Menai Seafood Festival
Disgrifiad o’r llun,
Nod yr ŵyl yw dangos sut i baratoi a choginio bwyd y môr

Mae gŵyl fwyd newydd ar Ynys Môn yn gobeithio annog pobl i fwyta bwyd y môr o'r ardal leol.

Mae Gŵyl Bwyd Môr Menai yn cael ei chynnal ym Mhorthaethwy ar ddydd Sadwrn.

David Evans, sydd yn gydberchennog bwyty Dylan's yn y dref, yw un o drefnwyr yr ŵyl.

Dywedodd bod angen rhoi hwb i'r farchnad bwyd môr lleol ac i greu cysylltiad rhwng pobl a chynnyrch.

"Mae'r môr yn ein hamgylchynu a'r bwyd y gallwn ei gael oddi yno yn aruthrol ac eto mae llawer o bobl a busnesau yn dal i ddibynnu ar archfarchnadoedd lle mae'r pysgod a bwyd môr yn cael ei fewnforio yn aml," meddai.

"Mae gan ogledd Cymru rai o'r bwyd môr gorau, ond nid yw'n hawdd dod o hyd iddo bob amser, hyd yn oed ar gyfer busnesau. Er enghraifft, nid oes unrhyw werthwr pysgod ar yr ynys."

'Diffyg cyfleusterau'

Yn ôl Mr Evans mae hyn wedi arwain at "datgysylltiad rhwng pobl leol a bwyd môr lleol".

"Y broblem, yn rhannol, yw diffyg mecanweithiau darparu a chyfleusterau prosesu, a hefyd diffyg siopau lleol," ychwanegodd.

Mae'r ŵyl yn cael ei weld fel ffordd o roi hwb galw a chodi ymwybyddiaeth.

"Rydym yn gobeithio addysgu defnyddwyr am sut i ddod o hyd i, paratoi a mwynhau pysgod a bwyd môr lleol.

"Bydd hyn yn rhoi hwb i'r farchnad ac yn hyrwyddo cyfleoedd busnes ar gyfer cwmnïau pysgota cysylltiedig yn yr ardal," meddai.

Dywedodd y cogydd ac awdur lleol Denise Baker-McClearn, a fydd yn y babell arddangos yn ystod yr ŵyl, ei bod hi'n amser i newid sut mae pobl nad ydynt yn bwyta bwyd môr yn meddwl.

"Mae'n rhyfeddol fod cyn lleied o bobl yn bwyta cregyn gleision, mae fel pe baent wedi colli'r arfer o fwyta bwyd môr," meddai.

"Yn Ewrop nid yw hynny wedi digwydd, ond yma mae pobl yn amheus o fwyta bwyd môr ac mae angen i hyn newid.

"Dwi'n gobeithio (ar ôl yr ŵyl) y bydd mwy o bobl leol yn bwyta bwyd y môr a pheidio â bod mor ofnus ohono. Mae gennym lawer o fôr o'n cwmpas ond mae'r rhan fwyaf o'r cynnyrch ar hyn o bryd yn mynd i fannau eraill."

Mae Gŵyl Bwyd Môr Menai yn cael ei chynnal rhwng 10am a 9pm ar ddydd Sadwrn.

Yn ogystal â bwyd, bydd celf a chrefft a gweithgareddau ar gyfer plant ar gael.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol