Gwn ffug: Cyhuddo tri dyn

  • Cyhoeddwyd

Mae tri dyn wedi cael eu cyhuddo yn dilyn digwyddiad yng Nghaerffili pan welwyd grŵp o ddynion mewn car gyda rhywbeth tebyg i wn.

Cafodd tri dyn eu harestio ddydd Iau wrth i'r heddlu atal car VW Golf ar Ffordd Caerdydd.

Cafodd dyn 26 oed a dyn 35 oed eu cyhuddo o fod â gwn ffug yn eu meddiant gyda'r bwriad o achosi pryder am drais.

Fe gafodd dyn arall 37 oed ei gyhuddo o fod â gwn ffug yn ei feddiant gyda'r bwriad o achosi pryder am drais, gyrru pan oedd wedi'i wahardd, gyrru cerbyd heb drwydded nac yswiriant.

Mae'r dynion i gyd yn hanu o ardal Caerffili.

Fe gafodd y tri eu cadw yn y ddalfa tan y byddan nhw'n ymddangos gerbron Llys Ynadon Caerffili yn ddiweddarach.