Teyrnged i 'Yogi'

  • Cyhoeddwyd
Bryan Davies (picture Llinos Lanini)Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Davies yn chwarae yn safle'r bachwr pan gafodd ei anafu

Bu farw Bryan "Yogi" Davies yn ei gartref yn y Bala yn 56 oed wedi salwch byr.

Wrth chwarae ei gêm olaf i glwb y Bala cyn ymddeol o chwarae rygbi yn 2007, torrodd Brian ei wddf a chafodd ei barlysu.

Treuliodd ddwy flynedd mewn ysbyty yn Southport wrth i apêl godi arian i addasu ei gartref er mwyn iddo fedru dychwelyd yno. Fe godwyd dros £200,000 gyda phob clwb rygbi trwy Gymru yn cyfrannu.

Yn 2009 cyhoeddodd lyfr - Mewn Deg Eiliad - yn son am ei brofiadau er mwyn ceisio cynorthwyo eraill oedd mewn sefyllfa debyg.

'Dyn ofnadwy o gryf'

Dywedodd un o'i gyfeillion pennaf, y Cynghorydd Dilwyn Morgan: "Roedd o wedi bod ar i lawr ers sbel, ond roedd ei ysbryd yn dal yn uchel.

"Roedd ei deulu o'i gwmpas ddoe, ac mae o wedi trefnu pob dim. Mae o isho côr i ganu ar y cae lle cafodd y ddamwain - côr o'r clwb rygbi - ac mi fydd yna wasanaeth ar y cae hefyd.

"Roedd yn ddyn ofnadwy o gryf yn feddyliol."

Nid yw diwrnod yr angladd wedi ei gyhoeddi hyd yma.

Mae'n gadael gwraig, Susan, mab a merch - Ilan a Teleri.