Menyw'n disgyn o glogwyn yn Rhoslefain

  • Cyhoeddwyd
Map

Mae menyw oedd yn gwersylla yng Ngwynedd wedi cael ei chludo i'r ysbyty ar ôl disgyn o glogwyn yn oriau man fore Sadwrn.

Credir bod y fenyw 22 oed wedi mynd ar goll yn y tywyllwch wrth ddychwelyd o'r tŷ bach gerllaw.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle am 2:30am fore Sadwrn gan wersyllwyr eraill oedd yn dweud bod y fenyw ar goll.

Cafwyd hyd i'r fenyw, y credir ei bod yn hanu o'r Amwythig, ar waelod dibyn 40 troedfedd.

Cafodd ei chludo gan hofrennydd i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Does dim manylion eto am ei chyflwr na pa mor ddrwg oedd ei hanafiadau.