Islywydd Ceidwadwyr: Galwad am Ddeddf Uno newydd

Cyhoeddwyd

Mae Aelod Seneddol Ceidwadol blaenllaw wedi dweud y byddai Deddf Uno newydd sy'n rhoi grym cyfartal i'r pedair rhan o'r DU yn cryfhau'r wlad.

Dywedodd Michael Fabricant AS, is-lywydd y Ceidwadwyr, wrth BBC Radio Wales y byddai San Steffan yn parhau'n gyfrifol am faterion fel amddiffyn a materion tramor.

Daeth ei alwad cyn i'r Alban gynnal refferendwm am annibyniaeth y flwyddyn nesaf.

Mae prif weinidog Cymru Carwyn Jones eisoes wedi dweud y dylai unrhyw ddiwygio cyfansoddiadol gynnwys y pedair gwlad.

'Pwerau cyfartal'

Dywedodd Mr Fabricant: "Rwy'n credu ymhen cenhedlaeth y bydd mwy o alwadau am annibyniaeth i'r Alban, ac yn wir annibyniaeth i Gymru.

"Rwy'n credu y bydd hyn yn parhau tan fod gennym gyfartaledd rhwng y pedair cenedl."

Dywedodd bod gan Gogledd Iwerddon, Cymru a'r Alban rymoedd a chyfrifoldebau gwahanol ar hyn o bryd a'i bod yn amser "i roi pwerau cyfartal i'r gwledydd" gan gynnwys Lloegr.

"Os yw hynny'n golygu penderfyniadau gwahanol gan y cyrff llywodraethol etholedig, felly y bydd hi - dyna yw datganoli," meddai.

Ychwanegodd os bydd yr Alban yn cael mwy o bwerau wedi'r refferendwm, yna fe ddylai'r un grymoedd gan eu rhoi i'r gwledydd eraill.

Bydd refferendwm ar annibyniaeth i'r Alban yn cael ei gynnal ar Fedi 18, 2014.

Yng Nghymru bydd Comisiwn Silk - a sefydlwyd gan lywodraeth y DU i ystyried pwerau'r Cynulliad Cenedlaethol - yn cyhoeddi adroddiad yn y gwanwyn. Roedd ei adroddiad cychwynnol yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru gael rhai pwerau i godi ac amrywio trethi.