Bourdy yw pencampwr golff Cymru

Cyhoeddwyd

Y Ffrancwr Gregory Bourdy sydd wedi ennill Pencampwriaeth Golff Agored Cymru ar gwrs y Celtic Manor yng Nghasnewydd.

Roedd yn gydradd ail ar ddechrau'r bedwaredd rownd ddydd Sul - dwy ergyd y tu ôl i'r Americanwr Peter Uihlein.

Ond fe gafodd Bourdy rownd olaf ardderchog o 67 - bedair ergyd yn well na'r safon - i fynd â'i gyfanswm i wyth ergyd yn well na'r safon.

Ar yr un pryd roedd Uihlein yn cael rownd anodd iawn, gan orffen un ergyd yn waeth na'r safon gyda 72.

Daeth rownd orau'r dydd gan Soren Kjeldsen o Ddenmarc gyda'i 66 yntau yn ei roi yn y trydydd safle.

Roedd hi'n ddiwrnod siomedig i'r ddau Gymro oedd yn dal yn y gystadleuaeth.

Cafodd Liam Bond - oedd ar y blaen ar ddiwedd yr ail rownd - rownd o 74 i orffen gyda chyfanswm o +5, tra bod Rhys Enoch wedi cael rownd o 75 i orffen ar +7.