Glyn Rhonwy: O blaid cynllun hydro £100m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Quarry Battery Company
Disgrifiad o’r llun,
Roedd pryderon am yr effaith ar fywyd gwyllt yr ardal

Mae cynllun dadleuol i godi pwerdy hydro gwerth £100 miliwn ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri wedi cael ei gymeradwyo.

Pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd bleidleisiodd 12-1 o blaid y cynllun yn hen chwarel Glyn Rhonwy ger Llanberis ddydd Llun.

Roedd gweiddi a phrotestio yn yr oriel gyhoeddus.

Tra oedd Cymdeithas Eryri wedi dweud eu bod yn poeni am yr effaith ar fywyd gwyllt, diwylliant a threftadaeth, dywedodd y datblygwr, Quarry Battery Company , y byddai'n ceisio lliniaru'r effeithiau.

Argae

Mewn egwyddor mae'r cynllun yn debyg i bwerdy First Hydro yn Dinorwig, sydd hefyd ger Llanberis.

Ffynhonnell y llun, Quarry Battery Company
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y datblygwr fod cynllun hydro yn 'gweddu' i'r ardal

Mae dŵr yn cael ei bwmpio i fyny i gronfa pan mae trydan yn rhad, ac yna'n cael ei rhyddhau i lawr trwy dyrbin er mwyn cynhyrchu trydan pan y mae'n ddrutach i'w brynu gan gwmnïau cyflenwi.

Gan fod y cynllun yn golygu codi argae yn y gronfa uwchlaw, mae Cymdeithas Eryri wedi dweud eu bod yn poeni am effaith y gwaith adeiladu.

Roedd y mudiad hefyd yn bryderus am sut y bydd y cynllun yn cysylltu â'r grid cenedlaethol ac yn pryderu y bydd rhaid codi peilonau i gludo'r trydan.

'Ystyriaeth'

Roedd Cyngor Mynydda Prydain hefyd yn teimlo bod "maint y datblygiad yn golygu bod angen mwy o ystyriaeth".

Mae'r tir dan sylw wedi bod yn destun sawl cais cynllunio yn y gorffennol, gan gynnwys un am ganolfan sgïo dan do a chanolfan beicio mynydd.

Dywedodd Dave Holmes, rheolwr gyfarwyddwr Quarry Battery Company, fod y cynllun yn "gweddu" i'r ardal o'i gwmpas.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol