Cyngor Penfro i drafod codi dros 700 o dai newydd

  • Cyhoeddwyd
Pencadlys Cyngor Sir Benfro
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd cynghorwyr yn trafod y cynlluniau ddydd Mawrth

Bydd cynghorwyr Sir Benfro yn cyfarfod ddydd Mawrth i drafod cais cynllunio i godi dros 700 o dai ac archfarchnad yn Hwlffordd.

Mae swyddogion cynllunio'r sir yn argymell y dylid cymeradwyo'r cynllun ond mae cyngor tref Hwlffordd yn poeni y gallai gael effaith negyddol ar siopau yng nghanol y dref.

Cwmni Conygar sydd tu ôl i'r cynlluniau sydd hefyd yn cynnwys gorsaf betrol.

Dywed Conygar y byddant yn codi 729 o dai newydd, gan gynnwys canran o dai fforddiadwy.

Y nod hefyd yw adeiladu archfarchnad Sainsbury's 8,781 metr sgwâr, gyda maes parcio ar gyfer 541 o geir a 50 o feiciau.

Mae adroddiad gan adran gynllunio Cyngor Sir Benfro wedi dweud y byddai'r datblygiad yn adfywio'r dref, gydag effaith economaidd a chymdeithasol bositif.

Ond, mae'r adroddiad yn nodi y gall archfarchnad newydd - a fyddai yn ogystal â siopau Tesco a Morrisons sydd eisoes yn y dref - effeithio ar siopau llai yng nghanol y dref.

Mae'r adroddiad yn dweud bod risg y gall archfarchnad newydd olygu cau siopau llai yng nghanol y dref, ond bod rhaid ystyried y nifer o siopau sydd yn bodoli y tu allan i'r dref yn barod.

Carthffosiaeth

Yn ôl swyddogion cynllunio fe allai codi'r archfarchnad roi hwb i statws Hwlffordd fel canolfan rhanbarthol.

Ond dywed Cyngor Tref Hwlffordd eu bod yn poeni am ddatblygiad o'r fath yn cael effaith ar y system carthffosiaeth.

Byddai angen adeiladu cyffordd newydd oddi ar Ffordd Thomas Parry er mwyn sicrhau bod mynedfa i'r safle newydd, sydd o fewn pellter cerdded i ganol tref Hwlffordd.

Mae Siambr Fasnach y dref wedi cefnogi'r cais gan ddweud y byddai maes parcio di-dâl yn help i ddenu pobl i'r dref.

Dywedodd un cynghorydd annibynnol, David Edwards y byddai'r cynllun yn elwa'r gymuned.

"Rydw i'n meddwl ei fod yn newyddion gwych i'r dref i gael tai ychwanegol yn agos i ganol y dref oherwydd bydd hynny yn denu mwy o gwsmeriaid," meddai.

"Mae'n wych gan ein bod ni wir angen tai newydd.

"Dydw i ddim yn meddwl y bydd yn effeithio ar siopau yng nghanol y dref gan fod archfarchnadoedd yma yn barod."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol