Gwaharddiad llawn ar ysmygu gan fwrdd iechyd

  • Cyhoeddwyd
YsmyguFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Cynllun Gweithredol Llywodraeth Cymru ar Dybaco y nod yw lleihau nifer y bobl sy'n ysmygu o 16% erbyn 2020.

Mae bwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro wedi cytuno ar waharddiad llawn ar ysmygu ar eu safleoedd.

Mewn cyfarfod ddydd Mawrth cafodd y cynnig ei gymeradwyo, a bydd gwaharddiad llawn mewn grym o Hydref 1.

Roedd gwaharddiad eisoes mewn grym oedd yn golygu nad oedd gan staff yr hawl i ysmygu ar safleoedd y bwrdd iechyd.

Mae'r rheol newydd yn golygu na fydd unrhyw ymwelwyr i safleoedd y bwrdd iechyd yn cael ysmygu.

'Cefnogi'

Cyn y cyfarfod, dywedodd Dr Sharon Hopkins, cyfarwyddwr iechyd cyhoeddus y bwrdd iechyd, "mae presenoldeb y llochesi hyn a'r amwysedd yn gysylltiedig â gwaharddiad rhannol wedi lleihau effaith yr ymgais i leihau ysmygu".

Dywedodd bod "y mwyafrif o'r cyhoedd a'r cleifion wedi cefnogi'r bwriad ond mae'n fwy anodd i bobl sy'n ysmygu'n drwm".

Dywedodd y bwrdd bod cefnogaeth lawn i'r rheol, ond bod angen monitro'r sefyllfa yn agos.

Bydd y rheol - sy'n cynnwys e-sigarennau - yn effeithio ar gleifion, ymwelwyr, staff a chontractwyr ac yn eu gwahardd rhag ysmygu mewn ysbytai, meysydd parcio, clinigau a chanolfannau iechyd.

Ychwanegodd Dr Hopkins bod gan y bwrdd iechyd gyfrifoldeb i hyrwyddo safon byw iachus, a'r peth pwysicaf y gallai pobl wneud i wella eu hiechyd yw rhoi'r gorau i ysmygu.

"Ysmygu sy'n achosi'r nifer fwyaf o farwolaethau buan a salwch yng Nghymru ac rydym am i'r polisi newydd leihau nifer y bobl sy'n ysmygu", meddai.

Yn ôl Cynllun Gweithredol Llywodraeth Cymru ar Dybaco'r nod yw lleihau nifer y bobl sy'n ysmygu o 16% erbyn 2020.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol