Heddlu am holi 90 milwr am farwolaethau'r Bannau

  • Cyhoeddwyd
MilwyrFfynhonnell y llun, PA MOD
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Craig Roberts, Edward Maher a James Dunsby yn dilyn yr ymarferiad ym mis Gorffennaf

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i farwolaeth tri milwr wrth gefn yn dilyn ymarferiad ar Fannau Brycheiniog am holi dros 90 o filwyr i ddarganfod beth ddigwyddodd.

Clywodd gwrandawiad i farwolaethau Craig Roberts, Edward Maher a James Dunsby y byddai'r ymchwiliad yn parhau am rhai wythnosau.

Mae 20 o swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio ar yr achos, ac maent yn bwriadu siarad gyda'r 96 o filwyr oedd yn cymryd rhan yn yr ymarferiad ar 13 Gorffennaf.

Cadarnhaodd y crwner y byddai'r ymchwiliad i'w marwolaethau yn ystyried os cafodd hawliau dynol eu torri.

Ymestyn yr ymchwiliad

Roedd y milwyr yn cymryd rhan mewn ymarferiad yr SAS ar Fannau Brycheiniog wrth i'r tymheredd gyrraedd 29.5C.

Bu farw'r Isgorporal Craig Roberts, 24, yn ystod yr ymarferiad a chafodd Edward Maher a James Dunsby, y ddau yn 31, eu cludo i'r ysbyty ond bu farw'r ddau yn ddiweddarach.

Yn dilyn y digwyddiad, cafodd ymchwiliad ei lansio gan Heddlu Dyfed Powys a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Ddydd Mawrth, dywedodd yr heddlu bod yr ymchwiliad yn parhau.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Iwan Jones bod yr ymchwiliad wedi lledaenu.

"Wedi i ni adolygu rhan o'r dystiolaeth rydym wedi penderfynu ymestyn yr ymchwiliad.

"Rydym ni'n bwriadu cael datganiadau gan nifer sylweddol o filwyr, rhwng 94 a 96, gwasanaethau brys ac aelodau'r cyhoedd.

Mae'r crwner wedi gosod dyddiadau ar gyfer cwest ym mis Chwefror a Mawrth y flwyddyn nesaf.