Gwerthu safleoedd dwy gronfa ddŵr yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Gwrthodwyd cais i godi tai ar y safle yn gynharach eleni.

Mae safleoedd dwy gronfa ddŵr yng Nghaerdydd wedi eu gwerthu i gwmni Celsa UK.

Cwmni WPD oedd perchnogion safleoedd cronfeydd Llanisien a Llys-faen ac fe gafodd cronfa Llanishen ei gwagio yn 2010 wrth i'r cwmni geisio caniatâd i godi 324 o dai ar y safle.

Ym mis Ebrill gwrthodwyd cais WPD gan y Gweinidog Tai ac Adfywio Carl Sargeant AC.

Nid yw'n amlwg hyd yma os yw Celsa'n bwriadu llenwi cronfa Llanishen, ond maen nhw'n bwriadu defnyddio cronfa Llysfaen i gyflenwi dŵr i'w ffatri.

Mae Celsa UK yn berchen ar waith dur yn Nhremorfa ac yn defnyddio dŵr o gronfa Llys-faen yno.

Dywedodd Celsa UK y byddai prynu cronfa Llys-faen "yn help i warchod a chynnal y cyflenwad ac yn gam pwysig i sicrhau cynaliadwyedd y gwaith dur a'r gyflogaeth y mae'n ei darparu i'r dyfodol."

Dywedodd Aelod Cynulliad Gogledd Caerdydd Julie Morgan bod hyn yn newyddion da, gan ddweud:

"Rwy'n obeithiol iawn mai'r rheswm pam eu bod wedi prynu'r safleoedd yw i sicrhau cyflenwad dŵr ac mae hynny'n golygu, gobeithio, y gwelwn ni ddŵr yn ôl yng nghronfa Llanishen.

"Gallwn ni ail-ddechrau hwylio yno, gallwn ail-ddechrau pysgota yna ac fe allwn ni adfer y lle i'r hyn oedd yno cynt."