Achub menyw o dân yn Hen Golwyn

Cyhoeddwyd

Cafodd menyw oedrannus ei hachub o dân mewn tŷ yn Hen Golwyn yn oriau man fore Mercher.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r eiddo ar Mill Drive am 4:12am.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru bod ymchwiliad wedi dechrau i achos y tân. Maen nhw'n dweud bod ystafell ymolchi'r tŷ wedi ei ddifrodi'r sylweddol, a bod difrod mwg drwy'r tŷ.

Yn ôl Heddlu'r Gogledd roedd y fenyw ar lawr gwaelod y tŷ, a'r tân ar y llawr uchaf. Fe gafodd ei chludo i'r ysbyty am driniaeth.