Etholiadau: Gwariant yr ymgeiswyr

  • Cyhoeddwyd
(Gyda'r cloc) Christopher Salmon, Alun Michael, Winston Roddick ac Ian Johnston
Disgrifiad o’r llun,
Christopher Salmon, Alun Michael, Winston Roddick ac Ian Johnston a gafodd eu hethol fel Comisiynwyr Heddlu a Throsedd

Mae ffigyrau swyddogol yn dangos bod un o'r ymgeiswyr yn etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yng Nghymru wedi gwario dros £36,000 ar ei ymgyrch aflwyddiannus.

Daeth y gŵr busnes Richard Hibbs yn bedwerydd yn yr etholiad ar gyfer swydd Gogledd Cymru er iddo wario £36,457 - mwy na'r pedwar ymgeisydd arall gyda'i gilydd.

Yn ôl ffigyrau a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Etholiadol, fe wariodd yr ymgeisydd buddugol Winston Roddick £11,463.

Roedd stori debyg yn ardal Heddlu Gwent lle gwariodd yr ymgeisydd annibynnol Chris Wright £13,845 a gorffen yn bedwerydd tra bod enillydd yr etholiad Ian Johnston wedi gwario £4,343.

Mae'r ffigyrau'n dangos na wnaeth Llafur wario llawer ar eu hymgeiswyr nhw. Fe wariodd Tal Michael (Gogledd Cymru) £4,795 a Hamish Sandison (Gwent) £5,177.

Fe wariodd ymgeisydd Llafur Dyfed Powys, Christine Gwyther, £10,102 tra bod Alun Michael - ymgeisydd buddugol Llafur yn ardal Heddlu'r De - £14,436, sef y swm mwyaf yn yr ardal honno.

'Dim syndod'

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad dywedodd Richard Hibbs: "Roedd hi wastad yn mynd i fod yn ddrud bod yn ymgeisydd annibynnol yn erbyn pleidiau gwleidyddol ac roedd cyrraedd 273,000 o aelwydydd yng ngogledd Cymru yn fater anodd, felly doedd hi ddim yn syndod clywed mai fi wariodd fwyaf.

"Un rhodd gan gwmni yr wyf yn brif gyfranddaliwr (95%) dalodd am yr ymgyrch, felly fy arian i oedd e i bob pwrpas er bod hynny hyd braich."

Mae'r gwariant i gyd dipyn llai nag yn rhai o ardaloedd Lloegr.

Fe wariodd y cyn-ddirprwy brif weinidog John Prescott £23,485 ar ei ymgyrch aflwyddiannus.

Yng Nghaint fe wariwyd y swm mwyaf o unrhyw ardal gan un ymgeisydd sef £98,751 gan Craig McKinlay, a hynny ar ymgyrch aflwyddiannus arall. Gwariodd yr enillydd Ann Barnes £64,676.