Gwerthu safle sioe amaethyddol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news online
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r safle yn Nant-y-ci ar werth

Mae hen safle Sioe'r Tair Sir yng Nghaerfyrddin ar werth mewn ymdrech i fynd i'r afael â dyledion o £1.3 miliwn.

Yn y gorffennol bu'r safle yn gartref i sioeau amaethyddol, Eisteddfod yr Urdd a Sioe Laeth Cymru.

Mae caniatâd cychwynnol i godi gwesty 100 gwely a gorsaf betrol ar ran o'r safle 75 erw sydd dafliad carreg o briffordd yr A40.

Elusen o'r enw Cymdeithas Amaethyddol y Siroedd Unedig sy'n berchen y safle, ac maen nhw'n dweud does dim dewis ond gwerthu.

£1.3 miliwn

Yn ôl Ellis Davies, trysorydd y Gymdeithas, ar hyn o bryd dyw'r safle ond yn codi digon o arian i dalu'r llog ar y ddyled o £1.3 miliwn.

Mae'r ddyled, meddai, yn un hanesyddol ac wedi aros yn ei hunfan dros y blynyddoedd.

Yn 2007 daeth y newyddion na fyddai Sioe'r Tair Sir yn cael ei chynnal ar safle Nant-y-ci eto. Yn ei lle daeth Sioe Sir Gâr, ond bu'n rhaid rhoi'r gorau i honno yn 2010.

Dywedodd Mr Davies y byddai'r safle yn cael ei werthu gydag amodau penodol er mwyn sicrhau ei ddyfodol fel safle ar gyfer cynnal sioeau amaethyddol a digwyddiadau tebyg.

"Ond un peth sy'n bendant - dyw'r dyledion hanesyddol yma ddim yn gallu parhau.

"Rydym am gadw'r maes fel maes arddangos ond cam cyntaf yw hyn, ond dyw gwneud ddim byd ddim yn opsiwn."

Mae'r gymdeithas wedi penodi cwmni o arwerthwyr i fod yn gyfrifol am werthu'r safle.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol