Pro12: Tymor anodd i ddod?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Leinster enillodd Pro12 y tymor diwethaf

Wedi gorfoledd taith y Llewod i Awstralia dros yr haf, mae golygon cefnogwyr rygbi yng Nghymru yn troi unwaith eto at gynghrair y Pro 12 y penwythnos hwn.

Fe fydd tri o'r rhanbarthau yn dechrau eu hymgyrchoedd nos Wener gyda'r Gweilch wedyn yn chwarae ddydd Sadwrn.

Ond ar drothwy tymor newydd, mae hen grachen wedi ei chodi gan gyn hyfforddwr y Scarlets Nigel Davies, sydd bellach yn gyfarwyddwr rygbi gyda Chaerloyw.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cred Nigel Davies yw y dylai Cymru ond ddewis chwaraewyr sy'n chwarae yma bob wythnos

Mewn cyfweliad gyda'r BBC yr wythnos hon dywedodd ei fod yn credu bod llwyddiant y tîm cenedlaethol yn cuddio methiannau'r gêm ar lefel y rhanbarthau, ac y dylid ystyried ond dewis chwaraewyr i Gymru sy'n chwarae i glybiau a rhanbarthau Cymru.

Er bod y Gweilch wedi ennill pencampwriaeth y Pro12 ddau dymor yn ôl, does yr un o'r pedwar wedi dod yn agos at ennill Cwpan Heineken ers blynyddoedd lawer.

Gyda phob rhanbarth wedi colli chwaraewyr i glybiau yn Ffrainc neu Loegr yn ddiweddar, mae'n ymddangos y bydd hi'n dymor anodd arall wrth gystadlu yn erbyn y goreuon.

Tra bod Undeb Rygbi Cymru yn cytuno gyda Davies mewn egwyddor, mae'r prif weithredwr Roger Lewis yn mynnu mai'r ffordd o gadw'r chwaraewyr gorau yng Nghymru yw i greu hinsawdd economaidd i wneud hynny'n bosibl.

Gweilch

Bydd y Gweilch yn dechrau gyda thaith anodd i Treviso yn yr Eidal - gêm y gwnaethon nhw golli'r tymor diwethaf - ac fe fyddan nhw'n gwneud hynny heb Ian Gough a gyhoeddodd ddydd Iau ei fod yn gadael y rhanbarth.

Mae Kahn Fotuali'i a Jonathan Thomas hefyd wedi ymadael, ond heb yr un enw mawr yn ymuno â'r clwb mae'r garfan yn sicr wedi gwanhau.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jamie Roberts a Dan Lydiate yn ddau enw mawr sydd wedi gadael eu rhanbarthau yng Nghymru

Gyda Jonathan Humphries wedi gadael ei swydd fel hyfforddwr y blaenwyr i ymuno gyda'r Alban, bydd llygaid pawb ar ei olynydd Chris Gibbes o Waikato yn Seland Newydd.

Ar ôl colli eu teitl fel rhanbarth gorau Cymru i'r Scarlets y tymor diwethaf, mae digon o symbyliad i'r tîm geisio cyffroi'r ffyddloniaid yn Stadiwm Liberty dros y misoedd nesaf.

Fe fyddan nhw'n dechrau'r tymor heb Alun-Wyn Jones, Adam Jones a Justin Tipuric gan fod y rhanbarth wedi penderfynu rhoi gorffwys ychwanegol i'w Llewod, er mae posibilrwydd y bydd dau arall - Richard Hibbard ac Ian Evans - ar y fainc.

Scarlets

O bosib mai'r Scarlets sydd wedi diodde' fwyaf o drosglwyddiadau'r haf.

Yr unig ddau newydd-ddyfodiad o bwys yw John Barclay o Glasgow a Steve Shingler o Wyddelod Llundain, ond a fydd y ddau yma'n ddigon i lenwi'r bwlch anferthol sydd wedi ei adael gan ymadawiad George North (Northampton), Matthew Rees (Gleision) a Tavis Knoyle (Caerloyw) i enwi ond tri.....wel mae hynny'n gwestiwn arall.

Llwyddodd y clwb o Lanelli i gyrraedd rowndiau terfynol y Pro 12 y tymor diwethaf yn bennaf oherwydd eu dechrau campus i'r tymor.

Gan y bydd eu gêm gyntaf yn y tymor newydd yn erbyn y pencampwyr o Leinster, tybed a fyddan nhw'n medru efelychu hynny'r tymor hwn?

Mae Jonathan Davies yn un arall o garfan y Llewod sy'n cael mwy o orffwys, ac ni fydd yn dechrau yn erbyn Leinster nos Wener.

Dreigiau

Er bod y Dreigiau wedi colli un o'u sêr hefyd dros yr haf gydag ymadawiad Dan Lydiate am borfeydd brasach Racing Metro yn Ffrainc, newydd-ddyfodiaid oddi ar y cae sydd wedi denu sylw ar faes Rodney Parade.

Mae gan Lyn Jones a Kingsley Jones barch mawr o fewn y byd rygbi, ac mae penodiad y naill fel cyfarwyddwr rygbi a'r llall fel hyfforddwr cynorthwyol wedi denu tipyn o sylw.

Ar y cae mae'r Dreigiau hefyd wedi denu Richie Rees o Gaeredin, Rhys Thomas o'r Wasps, Kris Burton o Benetton Treviso a Jason Tovey yn ôl o'r Gleision.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Nigel Davies hefyd bod llwyddiant George North a'r Cymry eraill yn cuddio gwendidau'r gêm ranbarthol

Maen nhw hefyd wedi llwyddo i gadw'u gafael ar Toby Faletau er ei fod ef hefyd yn cael gorffwys ar y penwythnos cyntaf wedi ei ymdrechion yn Awstralia.

Gleision

Efallai mai'r tîm fydd ar eu gwanaf dros y penwythnos yw'r Gleision.

Mae'r rhestr o chwaraewyr a hyfforddwyr sydd wedi gadael y rhanbarth dros yr haf yn faith ac yn cynnwys yr enwau mawr - Jamie Roberts, Ceri Sweeney, Tom James a hyfforddwr yr amddiffyn Xavier Rush.

Mae yna beth newyddion da wrth i Matthew Rees ymuno o'r Scarlets a Gethin Jenkins yn dychwelyd wedi tymor anodd yn Toulon.

Bydd hen ffefrynnau Parc yr Arfau hefyd yn ymuno â'r tîm hyfforddi wrth i Mark Ring a Dale McIntosh ddychwelyd.

Ond yn ogystal â'r trosglwyddiadau mae anafiadau hefyd wedi taro'r Gleision, ac fe fyddan nhw heb Sam Warburton, Gethin Jenkins, Andres Pretorius a Cory Allen ar gyfer eu hymweliad â Glasgow nos Wener, a hefyd yn rhoi gorffwys i Leigh Halfpenny ac Alex Cuthbert.

Mae Glasgow wedi ennill eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn y Gleision, a hynny yn erbyn timau cryfach o lawer na'r un fydd yn teithio i'r Alban y tro hwn.

Mae'r ffaith bod cymaint o Gymry wedi cael eu dewis i garfan fuddugoliaethus y Llewod yn Awstralia yn destun balchder i bob cefnogwr rygbi o Gymru.

Ond gan fod y garfan gyfan nawr yn mwynhau gwyliau estynedig o ganlyniad i'r daith, mae'n anfantais fawr i'r pedwar rhanbarth wrth orfod dechrau'r tymor heb eu chwaraewyr gorau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol