Cyfweliad Currys yn 'fychanol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, dixons
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Bacon wedi ymgeisio am swydd yn siop Currys ar Ffordd Casnewydd yng Nghaerdydd

Mae dyn ifanc yn dweud ei fod wedi ei fychanu wedi iddo orfod dawnsio mewn cyfweliad ar gyfer swydd mewn siop nwyddau trydanol Currys.

Roedd Alan Bacon, 21, wedi paratoi yn fanwl ar gyfer y cyfweliad yn y siop yng Nghaerdydd, ac roedd yn edrych ymlaen oherwydd ei ddiddordeb mewn camerâu a ffotograffiaeth.

Ond dywedodd ei fod yn "anghrediniol" pan ofynnwyd i'r ymgeiswyr i gyd ddawnsio i gân gan y grwp Daft Punk.

Mae'r cwmni wedi ymddiheuro, gan ddweud nad oedd y broses recriwtio swyddogol wedi cael ei dilyn yn gywir.

'Anghrediniol'

Mae Mr Bacon wedi bod yn chwilio am waith ers graddio mewn rhaglenni dogfen, ffilm a theledu o Brifysgol De Cymru ym mis Gorffennaf.

Dywedodd ei fod yn anodd iawn dod o hyd i waith gan bod gymaint o bobl yn ceisio am bob swydd.

Roedd Mr Bacon wedi cael gwybod y byddai'n ateb cwestiwn am ei ddiddordebau yn y cyfweliad, ac roedd wedi paratoi i siarad am ffotograffiaeth a seryddiaeth.

Ond cafodd pob ymgeisydd ar gyfer y swydd eu gwahanu i ddau grŵp, ac roedd rhaid iddyn nhw greu dawns i gyd-fynd gyda chân.

"I ddechrau roedd pawb yn meddwl ei fod yn jôc," meddai Mr Bacon, sy'n gobeithio cynhyrchu ffilmiau dogfen yn y dyfodol.

"Ond roedden nhw o ddifrif. Cafodd pob ystyriaeth am broffesiynoldeb ei anghofio.

"Roeddwn i wedi bod yn paratoi drwy ymchwilio i mewn i'r cwmni, ac roeddwn yn edrych ymlaen i gael rhoi fy syniadau a siarad am fy niddordebau.

'Embaras'

"Ond roeddwn i'n teimlo gymaint o embaras a mor anghyfforddus.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Bacon bod y cyfweliad wedi bod fel golygfa o rhaglen gomedi 'The Office'

"Roedd o fel golygfa o 'The Office'."

Mae Currys wedi ymddiheuro, ac wedi gwahodd yr ymgeiswyr yn ôl am gyfweliad ffurfiol.

Dywedodd llefarydd bod y dawnsio wedi bod yn rhan o ymarfer i hybu cyd-weithio, ond bod polisi swyddogol y cwmni ddim wedi ei ddilyn.

"Yn anffodus, ni chafodd y broses recriwtio swyddogol ei ddilyn yn yr achos yma," meddai'r cwmni mewn datganiad.

"Rydym yn ymchwilio i'r aelodau oedd wedi cynnal y sesiwn recriwtio benodol yma.

"Hoffwn ymddiheuro i'r ymgeiswyr oedd wedi eu heffeithio yn yr achos yma, a'u gwahodd yn ôl am gyfweliad swyddogol, lle cawn gyfle i ddangos beth allent gynnig i'r cwmni."

Dywedodd Mr Bacon ei fod wedi gwrthod cynnig am gyfweliad arall.