Anafiadau i'r ymennydd: Pryderon

  • Cyhoeddwyd
Argraff artist o ganolfan Ymddiriedolaeth Gwella Anafiadau Ymennydd yn LlanelliFfynhonnell y llun, Brain Injury Rehabilitation Trust
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o ganolfan Ymddiriedolaeth Gwella Anafiadau Ymennydd yn Llanelli

Nid oes gan Gymru'r gwasanaethau i ddelio â'r nifer cynyddol o bobl sy'n dioddef anableddau a achoswyd gan drawma i'r pen, yn ôl arbenigwr ar anafiadau i'r ymennydd.

Dywedodd yr Athro Rodger Wood o Brifysgol Abertawe bod unedau adsefydlu ar gyfer cleifion ar ôl iddynt adael yr ysbyty "yn gallu arbed miliynau bob blwyddyn mewn costau gofal".

Mae un yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin ond dywedodd yr academydd bod "angen o leiaf pedwar arall yng Nghymru".

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod "yn gweithio i wella gwasanaethau".

500 o bobl

Mae tua 500 o bobl yn cael niwed niwrolegol difrifol pob blwyddyn ym Mhrydain, fel arfer o ganlyniad i ddamwain car neu ymosodiad.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Gwella Anafiadau Ymennydd - lle'r oedd yr Athro Wood yn gyfarwyddwr clinigol tan 2001 - 13 o unedau adsefydlu yn yr Alban a Lloegr sy'n cael eu defnyddio i helpu cleifion ar ôl iddynt adael yr ysbyty a dychwelyd adref.

Mae'r gwaith wedi dechrau ar y ganolfan gyntaf o'i bath yng Nghymru, yn Llanelli.

Bydd yn cynorthwyo cleifion i adfer sgiliau a gollwyd yn dilyn strôc, anafiadau neu salwch.

24 o oedolion

Nod y cynllun yw sicrhau y gall pobl fyw'n agosach at adref wrth gael triniaeth a bydd lle i hyd at 24 o oedolion yn y ganolfan.

Ond yn ôl yr Athro Wood mae angen mwy o gyfleusterau yng Nghymru i ymdopi â'r galw.

Yn y ganolfan yn Llanelli bydd tîm o seicolegwyr niwrolegol, therapyddion lleferydd, ieithyddol a galwedigaethol a gweithwyr cynorthwyol sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig.

Fe fydd ystafelloedd y ganolfan yn rhai en-suite, a bydd hefyd fflatiau ar gael ar y safle ar gyfer y cleifion sy'n agosáu at fod yn medru byw'n annibynnol.

Y disgwyl yw y bydd y ganolfan yn creu hyd at 50 o swyddi a fydd yn cynnwys staff clinigol a rheoli a staff cefnogol fel staff cegin a glanhau, a'r gobaith yw y bydd y ganolfan yn agor yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod nhw'n "ymwybodol bod angen gofal arbennig i ddelio â chleifion sy'n cael niwed i'w hymennydd, ac mae'r gwaith o wella'r gofal hwn yn parhau".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol