Casnewydd: Arestio un arall ar amheuaeth o geisio lladd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth gan y cyhoedd

Dywed Heddlu Gwent eu bod wedi arestio dyn arall 22 oed ar amheuaeth o geisio llofruddio yn dilyn digwyddiad yng Nghasnewydd nos Fawrth.

Mae dyn arall 24 oed o Gasnewydd a gafodd ei arestio ar amheuaeth o geisio llofruddio mewn perthynas â'r digwyddiad yn dal yn y ddalfa.

Mae dau ddyn gafodd eu harestio ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu wrth i'r ymchwiliad barhau.

Fe gafodd y ddau ddyn 22 a 24 oed o Gaerdydd eu harestio yn dilyn digwyddiad ar Ffordd Cas-gwent yng Nghasnewydd nos Fawrth pan gafodd tri o bobl eu hanafu.

Cred yr heddlu bod gwn peled wedi cael ei danio o un cerbyd at un arall gan achosi i'r ail gerbyd gael gwrthdrawiad.

Mae'r heddlu yn dal i chwilio am yr arf a ddefnyddiwyd yn y digwyddiad ynghyd â cherbyd 4X4 tywyll a welwyd yn cael ei yrru ar hyd Ffordd Cas-Gwent a Ffordd Beechwood i gyfeiriad ardaloedd St Julians a Christchurch.

Maen nhw'n apelio ar unrhyw un oedd yn yr ardal rhwng 11:00pm a hanner nos ddydd Mawrth ac sydd â gwybodaeth am y cerbyd neu'r digwyddiad i ffonio 101 gan nodi'r cyfeirnod 586 03/09/13. Gall pobl hefyd ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Straeon perthnasol