Ymosodiad ar drên: Heddlu'n apelio

  • Cyhoeddwyd
Ymosodiad trên ConwyFfynhonnell y llun, BTP
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn awyddus i holi'r fenyw yn y llun

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn gofyn am gymorth i ddod o hyd i fenyw y maen nhw am ei holi wedi ymosodiad ar aelod o staff ar drên ger Conwy.

Maen nhw wedi cyhoeddi llun o'r fenyw oedd yn teithio ar y gwasanaeth rhwng Caergybi a Chaer am 9:45pm ar nos Sadwrn, Gorffennaf 22.

Dywedodd Cwnstabl Sean Braithwaite, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Rhwng Llanfair a Chonwy aeth casglwr tocynnau'r trên i siarad gyda chriw mawr o bobl oedd yn swnllyd, gan ofyn iddyn nhw ddistewi.

"Wrth i'r trên gyrraedd Conwy daeth menyw o'r criw at y casglwr tocynnau a dechrau dadlau gyda hi gan afael yn ei hwyneb wrth wneud hynny.

"Gadawodd y fenyw y trên yng Nghonwy ar ôl dod arno yn Llanfair.

"Roedd hwn yn brofiad cas a dianghenraid i aelod o staff oedd yn ceisio gwneud ei gwaith.

"Nid ydym yn fodlon diodde' cam-drin staff na chwsmeriaid, ac fe fyddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i erlyn unrhyw un sy'n rhan o ymddygiad annerbyniol fel hyn."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth berthnasol gysylltu gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 405040 gan nodi'r cyfeirnod B4/WWA ar 05/09/13, neu yrru neges destun at 61016.

Gall pobl hefyd ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.