Gwrthdrawiad: Pedwar wedi'u hanafu

  • Cyhoeddwyd

Mae pedwar person wedi eu hanafu - dau yn ddifrifol - yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd yn Sir Fynwy.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar yr A466 ffordd gyswllt Dyffryn Gwy ger Cas-gwent am 4:37pm ddydd Gwener.

Mae'r gwasanaeth dân, yr heddlu, ambiwlans ac ambiwlans awyr ar y safle.

Oherwydd y gwrthdrawiad bu Pont Hafren ar gau am gyfnod, ond mae hi bellach wedi ailagor, ond fe fydd yr A466 rhwng Newhouse a Chas-gwent ynghau am beth amser i ddod, ac mae traffig yn cael ei ddargyfeirio.

Y cyngor i yrwyr yw osgoi'r ardal yn llwyr os yw hynny'n bosibl.