Rhybudd o lifogydd posib mewn rahnnau o Gymru

  • Cyhoeddwyd

Mae yna rybudd y gallai glaw trwm achosi llifogydd mewn rhannau o ogledd orllewin a de orllewin Cymru.

Daw'r rhybudd oddi wrth asiantaeth Cyfoeth Naturiol Cymru - y corff sydd nawr yn gyfrifol am ddyletswyddau Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Mae darogan rhwng 25-50 mm o law dydd Sadwrn.

Dywed Cyfoeth Naturiol Cymru y gallai amodau gyrru fod yn anodd mewn rhai ardaloedd.

Mae Swyddfa'r Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn - rhybudd byddwch yn ymwybodol - ar gyfer rhai ardaloedd.

Mae yn effeithio llawer o ogledd Cymru, de orllewin Cymru ac arfordir y canolbarth.

Bydd y rhybudd yn effeithio siroedd: Abertawe, Caerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd, Mond, Penfro, Powys a Wrecsam.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol