Cyn bennaeth y BBC i roi tystiolaeth

  • Cyhoeddwyd
Mark Thompson
Disgrifiad o’r llun,
Gadawodd Mark Thompson y BBC yn 2012

Fe fydd cyn gyfarwyddwr cyffredinol y BBC, Mark Thompson, yn ymddangos gerbron pwyllgor o aelodau seneddol ddydd Llun i ateb cwestiynau am daliadau diswyddo.

Mae Mr Thompson wedi cyhuddo Ymddiriedolaeth y BBC o 'gamarwain' aelodau seneddol am yr hyn yr oeddynt yn gwybod am daliadau diswyddo uchel i uwch reolwyr.

Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gwadu'r sylwadau.

Hefyd yn rhoi tystiolaeth gerbron y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus fydd yr Arglwydd Patten, cadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC.

Mae Mr Thompson wedi ysgrifennu llythyr at aelodau'r pwyllgor gan gyhuddo ymddiriedolaeth y BBC o gamarwain y senedd am daliadau diswyddo.

Yr Ymddiriedolaeth sy'n gwarchod refeniw ffi'r drwydded a budd cyhoeddus y BBC.

'Anghywir'

Dywed Mr Thompson bod datganiadau gan gadeirydd yr ymddiriedolaeth yn anghywir a bod gwybodaeth wedi ei chadw rhag y Swyddfa Archwilio Genedlaethol.

Mae o hefyd yn dweud bod y pennaeth adnoddau dynol y BBC, Lucy Adams, wedi camarwain ASau ynghylch ei rôl yn yr hyn a ddigwyddodd.

Mae'r BBC wedi cael ei feirniadu am dalu £2m yn fwy nag oedd angen i uwch reolwyr yn ôl cytundebau'r rhai oedd yn gadael.

Dywedodd Mark Thompson bod ganddo negeseuon e-bost sy'n dangos bod aelodau o'r ymddiriedolaeth, gan gynnwys y cadeirydd, yr Arglwydd Patten ac un o uwch benaethiaid y BBC, wedi cymeradwyo'r taliadau.

Dywedodd Ymddiriedolaeth y BBC bod yr honiadau yn rhyfedd gan wadu bod Aelodau Seneddol wedi cael eu camarwain.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Lucy Adams yn gadael y BBC yn 2014

"Rydym yn gwrthod yr awgrym bod yr Arglwydd Patten ac Anthony Fry wedi camarwain y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

"Yr ydym yn anghytuno'n llwyr â dadansoddiad Mark Thompson, sydd i raddau helaeth yn ddi-sail."

Mae disgwyl i Mr Thompson wynebu cwestiynau gan aelodau seneddol am honiadau a wnaed ym mis Gorffennaf nad oedd e wedi bod yn agored gyda'r ymddiriedolaeth ynghylch taliadau diswyddo i ddau uwch swyddog.

Ddydd Gwener bu Ms Adams yn rhoi tystiolaeth gerbron y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Cafodd Ms Adams hefyd ei holi gan y Pwyllgor ym mis Gorffennaf ynghylch taliadau o £25m i 150 uwch swyddog.

Bryd hynny dywedodd nad oedd yn gwybod am e-bost ynghylch y taliadau, ond nawr fe ddywed ei bod hi yn ymwybodol am yr e-bost, ond nad oedd yn adnabod y disgrifiad o'r e-bost yn y gwrandawiad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol