Sector preifat yn creu swyddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Llwyddiant y sector preifat sy'n gyfrifol am y cynnydd mewn swyddi

Mae yna 56,000 o swyddi ychwanegol yng Nghymru o'i gymharu â 2010, yn ôl ystadegau newydd.

Yn ôl yr Adran Gwaith a Phensiynau, twf o fewn y sector preifat yng Nghymru sy'n gyfrifol am y cynnydd.

Mae'r Gweinidog Cyflogaeth Mark Hoban wedi canmol busnesau o bob maint yng Nghymru am "ymateb a chreu swyddi ar gyfer pobl sy'n gweithio'n galed".

Mae'r cynnydd yn golygu bod yna gyfanswm o 962,000 o bobl yn gweithio yn y sector preifat erbyn hyn.

Yn y cyfamser, mae nifer y swyddi o fewn y sector cyhoeddus yng Nghymru wedi gostwng 20,000.

Caerdydd welodd y cynnydd mwya' o ran swyddi sector preifat, i fyny 13,600 - i 107,300 - rhwng 2010 a 2013.

Ond ym Mlaenau Gwent a Rhondda Cynon Taf, mae yna lai o swyddi sector preifat nag yr oedd yn 2010.

'Calonogol'

Meddai Mr Hoban: "Mae'r ffigurau calonogol hyn yn profi bod y sinigiaid - a oedd yn honni na allai'r sector preifat ymateb i'r sefyllfa - yn anghywir.

"Wrth i ni weithio'n galed i reoli gwariant cyhoeddus, mae cwmnïau yn y sector preifat yn cyflogi mwy a mwy o bobl wrth i'w busnesau dyfu.

"Mae yna lawer yn dal i'w wneud i helpu'r rhai hynny sydd am weithio'n galed ond heb ddod o hyd i swydd, ond mae'r rhain yn arwyddion calonogol - ac yn arwydd pellach fod yr economi yn symud tuag at adferiad."

Fis diwetha' cyhoeddwyd fod nifer y bobl sy'n ddi-waith yng Nghymru wedi aros yn gyson, gyda 122,000 heb swydd rhwng misoedd Ebrill a Mehefin 2013.

Mae'r ffigwr yn cyfateb i 8.2% o boblogaeth Cymru - y ffigwr ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan yw 7.8%.

Roedd gostyngiad wedi bod yn nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal gyda 1,800 yn llai yn hawlio ym mis Gorffennaf o'i gymharu â mis Mehefin.