Cyn bennaeth yn gwadu 'colli'r plot'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mark Thompson yn un o saith o swyddogion a chyn-swyddogion y gorffordaeth oedd yn rhoi tystiolaeth i bwyllgor seneddol

Mae cyn gyfarwyddwr cyffredinol y BBC Mark Thompson wedi gwadu ei fod wedi "colli'r plot" dros daliadau diswyddo un o uwch swyddogion y gorfforaeth.

Roedd Mr Thompson yn ymateb i honiad gan y cyfarwyddwr cyffredinol presennol yr Arglwydd Hall wrth roi tystiolaeth i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus San Steffan.

Sôn yn benodol ydoedd am y taliad a roddwyd i'r cyn ddirprwy gyfarwyddwr cyffredinol Mark Byford, a gafodd bron £1 miliwn o dâl diswyddo.

Dywedodd Mr Thompson ei fod, yn hytrach, wedi "cyflawni llawer" a bod ei weithredoedd "yn rhoi gwerth am arian".

Cyhuddodd Mr Thompson yr Arglwydd Patten - cadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC - o wneud honiadau "annheg ac anwir" wrth ddweud nad oedd yn ymwybodol o daliad Mr Byford.

Dywedodd yr Arglwydd Patten "nad oedd disgwyl" iddo fod yn gwybod am y swm.

Ychwanegodd ei fod yn ystyried cyhuddiad o gamarwain y pwyllgor yn "ddifrifol iawn" a mynnodd ei fod wedi cael gwybod bod y taliadau i Mr Byford yn "daliadau cytundebol".

Sesiwn danllyd

Mae'r BBC wedi cael ei feirniadu am dalu cyfanswm o £25 miliwn i 150 o uwch swyddogion oedd yn gadael y gorfforaeth - llawer o'r taliadau yn uwch nag oedd yn ofynnol yng nghytundebau rhai o'r swyddogion.

Roedd Mr Thompson yn un o saith o swyddogion a chyn-swyddogion y BBC oedd yn rhoi tystiolaeth i'r pwyllgor ddydd Llun.

Ychwanegodd bod cwtogi'r nifer o uwch reolwyr yn y BBC wedi llwyddo i wneud arbedion o £9.5 miliwn, a mynnodd bod yr arbedion wedi troi'r fantol yn erbyn y taliadau diswyddo.

Mewn sesiwn danllyd, fe ymddiheurodd Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol y BBC Lucy Adams am iddi gamarwain y pwyllgor mewn gwrandawiad blaenorol.

Dywedodd nad oedd wedi adnabod dogfen yn ôl disgrifiad aelodau'r pwyllgor bryd hynny, a'i bod wedi ysgrifennu at y pwyllgor "yn syth" pan sylweddolodd ei chamgymeriad. Roedd hi mewn gwirionedd yn un o'r rhai oedd wedi ysgrifennu'r ddogfen dan sylw.

Wrth ymateb i hynny dywedodd cadeirydd y pwyllgor Margaret Hodge AS: "Roedd y gwrandawiad ar Orffennaf 10 ac fe wnaethoch chi ysgrifennu at y pwyllgor i gywiro'ch camgymeriad ar Fedi 2 - mae hynny'n ddiffiniad rhyfedd iawn o 'yn syth' yn fy meddwl i."

Ychwanegodd Mrs Hodge - heb gyfeirio at unrhyw un yn benodol - yn ddiweddarach: "Dydw i ddim am i'r pwyllgor yma glywed mwy o gelwyddau'r prynhawn yma."

Nododd Mrs Hodge wrth holi Mr Thompson y gallai'r BBC fod wedi rhoi taliad o ryw £300,000 i Mr Byford wrth ei ddiswyddo yn hytrach na'r £949,000 a gafodd mewn gwirionedd.

Atebodd Mr Thompson fod hynny wedi digwydd am fod y gorfforaeth am iddo "ganolbwyntio'n llawn" ar ei waith mewn cyfnod prysur ac anodd i'r BBC yn hytrach na "phoeni am ei ddyfodol".

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol