Cam-drin: Rhyddhau dyn ar fechnïaeth

  • Cyhoeddwyd
John Allen arriving in court
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd John Allen, a welir yma mewn ymddangosiad llys blaenorol, ei rhyddhau ar fechnïaeth

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o gam-drin rhywiol hanesyddol 15 o bobl ifanc mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth gan farnwr.

Mae John Allen, 72 oed o Ipswich, Suffolk, wedi ei gyhuddo o 32 o droseddau yn erbyn 14 bachgen ac un ferch rhwng 1968 a 1989.

Cafodd Mr Allen, cyn bennaeth Cymuned Bryn Alun oedd yn rhedeg cartrefi gofal yn y gogledd, fechnïaeth amodol yn Llys y Goron Caernarfon.

Mae ei dîm cyfreithiol wedi awgrymu ei fod yn bwriadu gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Cafodd Mr Allen, oedd ddim yn y llys ar gyfer y gwrandawiad, ei arestio a'i gyhuddo cyn ymddangos yn Llys Ynadon Yr Wyddgrug ar Awst 1.

Mae'n wynebu 32 o gyhuddiadau, gan gynnwys 22 o ymosod yn anweddus, yn ymwneud â phlant rhwng 7 a 15 oed.

Cafodd ei arestio am y tro cyntaf ym mis Ebrill gan swyddogion o Ymgyrch Pallial - ymchwiliad yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol - ar amheuaeth o gam-drin hanesyddol mewn cartrefi plant yn y gogledd.

Mae disgwyl gwrandawiad pellach ym mis Tachwedd.

Roedd Cymuned Bryn Alun yn gwmni cyfyngedig oedd yn rhedeg 11 o gartrefi gofal preswyl i blant yng ngogledd-ddwyrain Cymru, Sir Gaer a Sir Amwythig.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol