Angen £250,000 i amddiffyn stad dai rhag llifogydd

  • Cyhoeddwyd
Glasdir, Rhuthun
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 122 o dai eu heffeithio gan lifogydd ar stad dai Glasdir yn Rhuthun

Mae angen cwblhau gwaith adeiladu gwerth £250,000 i ddiogelu stad dai rhag llifogydd, yn ôl adroddiad gan Gyngor Sir Ddinbych.

Mae'r adroddiad yn ganlyniad i ymchwiliad i lifogydd ar stad Glasdir yn Rhuthun y llynedd.

Dywedodd yr adroddiad mai ceuffosydd oedd wedi eu cau oedd ar fai am y llifogydd, oedd wedi effeithio ar 122 o dai.

Nawr mae cynghorwyr yn dweud bod angen yr arian i godi maint argloddiau, ac maent wedi gofyn i adeiladwr y tai a Llywodraeth Cymru i gyfrannu.

Dysgu gwersi

Cafodd yr adroddiad ei gyhoeddi wythnos diwethaf, a dywedodd yr ymchwilwyr annibynnol nad oedd ceuffosydd wedi eu cynllunio yn gywir, ac nad oeddent yn cyd-fynd â'r safonau cywir.

Dywedodd yr adroddiad nad y cyngor oedd ar fai, ond bod angen dysgu gwersi.

Roedd trigolion y stad wedi cael gwybod mai siawns un mewn 1000 o flynyddoedd oedd y byddai llifogydd yn effeithio'r tai newydd, ond cododd lefel y dŵr yn afon Clwyd dros yr amddiffynfeydd wedi cyfnod o law trwm fis Tachwedd y llynedd.

Mae'r adroddiad yn galw am godi uchder yr argloddiau o hyd at 1.1m (3.5tr) mewn rhai ardaloedd, a sicrhau bod ceuffosydd yn cael eu harchwilio yn rheolaidd.

Dywed yr adroddiad: "Mae disgwyl i'r gost o weithredu'r argymhellion o godi maint argloddiau fod o gwmpas £250,000.

"Mae'r cyngor mewn trafodaethau ynglŷn â chyfraniad at gostau gyda Taylor Wimpey, sy'n berchen y tir lle byddai'r argloddiau yn cael eu hadeiladu, a Llywodraeth Cymru."

Mae adroddiad diweddar wedi awgrymu bod angen gwerth £5m o waith i adeiladu amddiffynfeydd yn Llanelwy, wedi i 500 o dai gael eu taro gan lifogydd pan orlifodd afonydd Elwy a Chlwyd ym mis Tachwedd y llynedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol