Cadeirlan Bangor
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Newidiadau i eglwysi Bangor

10 Medi 2013 Diweddarwyd 09:55 BST

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi cyhoeddi cynlluniau i gau dwy o'u heglwysi ym Mangor.

Y bwriad yw i gynulleidfaoedd Egwlys Dewi Sant Glanadda ac Eglwys y Santes Fair, Hirael, addoli yng Nghadeirlan y ddinas.

Fe fydd yna newidiadau hefyd i wasanaethau Cymraeg yn y Gadeirlan.

Adroddiad Sion Tecwyn.