Cymru'n denu digwyddiad chwaraeon arall

  • Cyhoeddwyd
Pencampwriaeth Rhedeg Llwybr y Byd yn Llanrwst ym mis GorffennafFfynhonnell y llun, Gwynfor James Sportpictures Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cynhaliwyd Pencampwriaeth Rhedeg Llwybr y Byd yn Llanrwst ym mis Gorffennaf

Mae Betws-y-Coed wedi cael ei ddewis i lwyfannu Pencampwriaethau Rhedeg Mynydd y Byd yn 2015.

Cafodd y cais ei gyflwyno ar y cyd rhwng Athletau Prydain a Chyngor Sir Conwy, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac Athletau Cymru.

Mewn seremoni yng Ngwlad Pwyl, cyhoeddodd Cymdeithas Rhedeg Mynydd y Byd mai'r safle yng ngogledd Cymru oedd wedi ei ddewis.

Cafodd y newyddion ei groesawu gan Weinidog Economi Cymru, Edwina Hart, a ddywedodd:

"Rwyf wrth fy modd bod gogledd Cymru am gynnal y digwyddiad mawreddog hwn, a bydd yn cryfhau enw da Conwy a gogledd Cymru fel cyrchfan arbennig ar gyfer rhedeg mynydd a digwyddiadau dygnwch fel hwn".

Buddiannau

Yn ôl y cynghorydd Graham Rees, deiliad y portffolio Twristiaeth, Marchnata a Hamdden ar Gyngor Conwy:

"Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn edrych ymlaen yn arw at groesawu'r bencampwriaeth i'r ardal. Bydd y digwyddiad yn cael effaith ar yr economi, ein diwylliant chwaraeon ac ieuenctid y Sir - ac mae'r cyfan yn bwysig iawn.

"Yn ogystal â hyn, bydd y cystadleuwyr yn aros yng ngogledd Cymru am nifer o nosweithiau, gan ddod â buddiannau economaidd gwych.

"Mae'n bleser cael gweithio gydag Athletau Prydain, Athletau Cymru a Llywodraeth Cymru unwaith eto, a theimlaf fod cydweithredu mewn digwyddiadau o'r fath yn arwydd da ar gyfer dyfodol chwaraeon a'n cysylltiadau yn gyffredinol."

'Cyfoeth o lwybrau'

Dywedodd Steve Brace, o Athletau Cymru: "Rydym yn falch iawn o'r penderfyniad a wnaed i gynnal Pencampwriaeth Rhedeg Mynydd y Byd 2015 yng ngogledd Cymru, gan ddangos unwaith eto fod gan Gymru'r gallu i ddenu digwyddiadau rhedeg o'r safon uchaf drwy waith caled nifer o bartneriaid allweddol.

"Pencampwriaeth Rhedeg Mynydd y Byd fydd y diweddaraf ym mhortffolio digwyddiadau byd eang sy'n cael eu cynnal yng Nghymru, yn dilyn Pencampwriaeth y Byd Rhedeg Llwybr yn Llanrwst yn ddiweddar a Phencampwriaeth Mynydd y Gymanwlad a Phellter Eithafol yn 2011.

"Gyda chyfoeth o lwybrau rhedeg mynydd a llwybr, mae gogledd Cymru yn lleoliad perffaith ar gyfer digwyddiad o'r fath a bydd yn gwella enw da Cymru fel cyrchfan rhedeg byd eang.

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio y byddai'r digwyddiad "yn darparu cyfle i'n tîm gwerthfawr o wirfoddolwyr i gefnogi digwyddiad mawr, a bydd hefyd yn ysbrydoli ein clybiau lleol a'r ifanc i ddilyn llwybr athletwyr i lefel ryngwladol."

Bydd y pencampwriaethau yn para am wythnos, gan gyfuno rasys ar gyfer merched, dynion, ieuenctid a thimau. Bydd yna hefyd ŵyl ehangach yn cynnwys rasys ar gyfer pob oed a gallu, yn ogystal â seminarau addysgol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol