Ysgol Howell's: Dyledion o bron £1.2m

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Howell's
Disgrifiad o’r llun,
Caewyd Ysgol Howell's ym mis Awst wedi 154 o flynyddoedd

Fe ddaeth i'r amlwg bod gan y cwmni oedd yn rhedeg Ysgol Howell's yn Ninbych ddyledion o bron £1.2 miliwn flwyddyn cyn iddyn nhw fynd i'r wal.

Ym mis Awst eleni cyhoeddodd ymddiriedolwyr yr ysgol i ferched na fyddai'r ysgol 154 mlwydd oed yn ailagor.

Y rheswm a roddwyd ar y pryd oedd yr ansicrwydd am faint o arian y byddai'n rhaid talu i'r cyn-bennaeth Bernie Routledge wedi iddo ennill achos o ddiswyddo annheg yn eu herbyn.

Yna dair wythnos yn ôl cyhoeddwyd bod cwmni H200 Ltd. - oedd yn gyfrifol am redeg yr ysgol - wedi mynd i ddwylo'r diddymwyr.

Cwmni Royce Peeling Green o Fanceinion sydd wedi eu penodi fel cwmni diddymu.

Bellach fe ddaeth i'r amlwg bod y cyfrifon diweddaraf a gyflwynwyd gan y cwmni - am y flwyddyn a ddaeth i ben ar Awst 31, 2012 - yn dangos dyledion o £1,187,365. Bryd hynny roedd ganddyn nhw £71,747 yn y banc yn ogystal ag asedau werth £301,951.

Fe gymerodd H200 Ltd. yr awenau yn Ionawr 2013 gan gwmni arall, Howell's 2000 a ffurfiwyd yn 2007.