Arestio dau arall fel rhan o Ymchwiliad Pallial

Cyhoeddwyd

Mae swyddogion o'r Asiantaeth Droseddau Genedlaethol sy'n gweithio ar Ymgyrch Pallial wedi arestio dau ddyn arall, gan gynnwys un dyn o Wrecsam.

Mae'r ddau yn cael eu hamau o greulondeb tuag at blant.

Cafodd dyn 69 oed yn Wrecsam ei arestio ar amheuaeth o greulondeb yn erbyn chwech o fechgyn.

Honnir i'r troseddau gael eu cyflawni rhwng 1975 ac 1981, pan oedd y bechgyn rhwng naw ac 14 oed.

Cafodd dyn 61 oed ei arestio yn Beeston, Sir Nottingham, ar amheuaeth o greulondeb yn erbyn un bachgen yn 1978, pan oedd y plentyn tua naw oed.

Bydd y ddau yn cael eu holi yn eu gorsafoedd heddlu lleol gan swyddogion o Ymgyrch Pallial.

Mae Ymgyrch Pallial yn ymchwiliad dan arweiniad Keith Bristow, cyfarwyddwr yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol, i honiadau diweddar o gam-drin hanesyddol o fewn y system ofal yng ngogledd Cymru.

Hyd yma mae 10 o bobl wedi cael eu harestio fel rhan o'r ymgyrch, gydag un wedi cael ei gyhuddo o nifer o droseddau rhyw difrifol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol