Dros £200,000 i gyn bennaeth Howell's

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ni fydd Ysgol Howell's yn ail agor ym mis Medi, oherwydd ansicrwydd ariannol

Mae cyn bennaeth Ysgol Howell's yn Ninbych, a enillodd dribiwnlys cyflogaeth am iddo gael ei ddiswyddo'n annheg, wedi cael £216,898 o iawndal gan y tribiwnlys.

Enillodd Bernie Routledge ei achos ym mis Mawrth ynghyd â'i gyn bartner Helen Price oedd yn bennaeth addysg gorfforol yn yr ysgol.

Fe gafodd Ms Price £83,537 am iddi hithau hefyd gael ei diswyddo'n annheg.

Cyhoeddodd ymddiriedolwyr ym mis Awst na fyddai'r ysgol 154 mlwydd oed yn ailagor ac mae'r cwmni oedd yn rhedeg yr ysgol, H2000Ltd., wedi mynd i'r wal.

Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Helen Price a Bernie Routledge eu hachos ym mis Mawrth

Er ei fod wedi ennill yr achos, dywedodd Bernie Routledge ei fod wedi "ei ddinistrio yn broffesiynol ac yn ariannol", gan ddweud nad oedd unrhyw obaith o gael yr arian oherwydd bod yr ysgol wedi cau.

Dywedodd ei fod yn flin bod honiadau anwir wedi eu gwneud ac wedi niweidio ei enw.

"Rydw i nawr mewn dyled," meddai wrth BBC Cymru. "Mae fy nghynilion wedi eu gwario ar amddiffyn fy enw, ond pa gyfiawnder sydd gen i? Rydw i mewn sefyllfa ofnadwy."

Collodd Ms Price ei swydd fel pennaeth Addysg Gorfforol hefyd.

Wedi'r dyfarniad dywedodd Ms Price ei bod yn falch o dderbyn y dyfarniad ysgrifenedig o'r achos o'r diwedd.

"Mae'r manylion yn y dyfarniad o sut y cawson ni'n trin," meddai, er iddi ychwanegu nad oedd yn disgwyl y byddai hi na Mr Routledge yn derbyn yr arian.

Ychwanegodd: "Dyw hi ddim yn debyg y byddwn ni'n gweld ceiniog. Fe fyddwn ni ar waelod rhestr hir o gredydwyr."

Mewn tribiwnlys arall yr wythnos diwethaf fe ddyfarnwyd £900 o iawndal a chostau i gyn bennaeth adran gerdd yr ysgol, Morwen Murray.

Roedd ei hundeb Usdaw wedi disgrifio sut y "tynnwyd ei chyflog yn ôl yn anghyfreithlon" pa gymerodd amser o'r gwaith oherwydd salwch.

Dywedodd Colin Adkins o'r undeb y byddai nawr yn dod ag achos gerbron am ddiswyddo annheg, gan ychwanegu bod yr undeb wedi dwyn bron i ddeg o achosion yn erbyn Ysgol Howell's mewn blynyddoedd diweddar gan ennill o leiaf £20,000 mewn iawndal.

Dywedodd hefyd nad oedd gobaith y byddai Mrs Murray yn derbyn yr arian, ond bod yr egwyddor yn bwysig.

Straeon perthnasol