Cynhadledd i hybu dwyieithrwydd

Meirion Prys Jones
Image caption Mae Meirion Prys Jones, fydd yn siarad yn y gynhadledd, wedi dweud yn y gorffenol fod y Gymraeg yn wynebu 'argyfwng'

Mae cynhadledd i drafod manteision addysg ddwyieithog yn cael ei chynnal yng Nghaerfyrddin.

Fel rhan o'r digwyddiadau, sy'n para tridiau ac yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, bydd arbenigwyr yn y maes yn trafod eu hymchwil gydag ymwelwyr o Ganada, Gwlad Belg a Gwlad y Basg.

Mae'r academyddion hyn yn dweud bod eu hymchwil yn profi fod manteision "deallusol a gwybyddol" gan blant sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng mwy nag un iaith.

Mae trefnydd y digwyddiad Dr Hywel Glyn Lewis yn disgrifio'r gynhadledd fel "ymateb cadarnhaol" i Gyfrifiad 2011.

'Tystiolaeth'

Roedd y cyfrifiad hwnnw yn dangos fod nifer y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o 582,000 i 562,000 rhwng 2001 a 2011.

Mae Dr Lewis, sy'n gyfarwyddwr ar gwrs MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd yn y brifysgol, yn credu'n gryf fod cynnig tystiolaeth o fudd siarad dwy iaith yn hollbwysig os am newid y duedd o lai o bobl yn siarad yr iaith.

Dywedodd: "Prif amcan y gynhadledd yw tynnu sylw at dystiolaeth yr ymchwil ryngwladol a gynhaliwyd mewn gwledydd megis Canada sydd yn cadarnhau manteision deallusol a gwybyddol addysg ddwyieithog i blant.

"Ar sail y dystiolaeth bellgyrhaeddol honno, felly, bwriedir i'r gynhadledd yrru'r agenda ieithyddol yng Nghymru a chefnogi strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg y llywodraeth.

"Y casgliad yw y bydd cael gwared ar unrhyw amheuon a phryderon sydd yn parhau ymhlith rieni ynghylch dewis addysg ddwyieithog gyflawn i'w plant yn fodd i gynyddu'r niferoedd sydd yn rhan o'r gyfundrefn honno ac, o ganlyniad, nifer siaradwyr y dyfodol sydd yn greiddiol i adfywiad yr iaith.

"Trwy wahodd arbenigwyr rhyngwladol i gyflwyno'r dystiolaeth bellgyrhaeddol ddiweddaraf felly mae cynhadledd yn ymateb cadarnhaol i ystadegau Cyfrifiad 2011."

Ymysg yr ysgolheigion fydd yno i drafod eu gwaith mae Yr Athro Jim Cummins, o Brifysgol Toronto, Canada, Yr Athro Piet Van De Craen, Prifysgol Vrije, Brwsel a'r Cyngor Ewopreaidd, Dr Julia Barnes, Prifysgol Mondragon, Gwlad y Basg.

Hefyd yn siarad yn y gynhadledd fydd Meirion Prys Jones, cyn-bennaeth Bwrdd yr Iaith sydd bellach yn brif weithredwr ar Network to Promote Linguistic Diversity, rhwydwaith Ewropeaidd sy'n ymwneud ag amrywiaeth ieithyddol.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.