Cefnogi gorchymyn prynu gorfodol i hen ysbyty meddwl

  • Cyhoeddwyd
Hen Ysbyty Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyflwr yr adeiladau wedi dirywio ers cau'r ysbyty meddwl yn 1995

Gall hen ysbyty meddwl gael ei phrynu gan gyngor sir wedi i gynghorwyr bleidleisio o blaid gweithredu gorchymyn prynu gorfodol.

Mae Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych wedi cau ers 1995, ac ers hynny mae cyflwr y safle wedi dirywio.

Penderfynodd Cyngor Sir Ddinbych ddechrau'r broses o weithredu gorchymyn prynu gorfodol, ond dywedon nhw eu bod am ddod i gytundeb gyda'r perchennog yn gyntaf.

Mae'r perchennog, Freemont (Denbigh) Ltd eisoes wedi dweud y byddan nhw'n gwrthwynebu unrhyw orchymyn.

Cafodd yr ysbyty ei gau fel rhan o ad-drefnu gwasanaethau iechyd, ond ers ei gau mae'r adeiladau wedi eu fandaleiddio a'u difrodi gan dân.

Mae'r Cyngor wedi dweud y byddai'r gwaith atgyweirio yn costio £930,000.

Dyfodol

Disgrifiad o’r llun,
Roedd caniatâd i adeiladu 180 o dai, busnesau a chyfleusterau eraill ar y safle, ond daeth i ben yn 2009

Roedd Freemont wedi cael caniatâd cynllunio i adeiladu 280 o dai, busnesau a chyfleusterau i'r gymuned. Fel rhan o'r gwaith byddai'r adeiladau rhestredig hefyd yn cael eu hadnewyddu.

Ond daeth y caniatâd yma i ben yn 2009.

Penderfynodd cynghorwyr o blaid ceisio sicrhau gorchymyn prynu gorfodol o 18-1 mewn cyfarfod ddydd Mercher.

Mae grŵp di-elw wedi cael ei sefydlu i reoli'r safle os bydd y gorchymyn yn llwyddiannus.

Ond cyn hynny bydd rhaid sicrhau Llywodraeth Cymru bod tebygoliaeth resymol y bydd yr adeiladau rhestredig yn cael eu hatgyweirio gyda'r arian fyddai'n cael ei godi o werthu rhan o'r tir.

Mae sawl syniad am ddefnydd y safle wedi eu cynnig. Un oedd datgymalu'r ysbyty yn gyfan gwbwl a'i ailgodi yn Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan, Caerdydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol