Bwrw 'mlaen gyda chynllun coedwig

  • Cyhoeddwyd
Coedwig NiwbwrchFfynhonnell y llun, Cyfoeth Naturiol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae coedwig Niwbwrch yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid a phobl leol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo sylfaen gwyddonol cynllun dadleuol i dorri coed ar Ynys Môn.

Wedi'r gymeradwyaeth bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn tynnu coed o "ran fechan" o goedwig Niwbwrch.

Yn gynharach yn y mis fe drefnwyd cyfarfod cyhoeddus gan bobl leol oedd yn gwrthwynebu'r cynllun, gan honni fod Llywodraeth Cymru wedi torri addewidion, ac y byddai'r cynllun yn peryglu bywyd gwyllt gan gynnwys gwiwerod coch yr ardal.

Ddydd Mercher y daeth y gymeradwyaeth i'r sylfaen wyddonol gan Lywodraeth Cymru, ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi datganiad ddydd Iau y byddan nhw nawr yn bwrw mlaen i dynnu coed o'r ardal.

'Eisoes yn farw'

Dywed y datganiad: "Mae llawer o'r coed sydd i'w cwympo eisoes yn farw neu'n grebachlyd, a heb fod o ddim, neu fawr ddim, budd i fywyd gwyllt lleol, gan gynnwys gwiwerod cochion y goedwig.

"Bydd tynnu'r coed o'r rhan fechan hon o'r goedwig o gymorth i rai o'r twyni sy'n agos ar lan y môr ddechrau ail-symud eto, a darparu gwell amgylchiadau ar gyfer adferiad bywyd gwyllt.

"Mor bwysig yw'r ardal ar gyfer bywyd gwyllt, fe'i dynodwyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA).

"Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, sydd wedi buddsoddi tua £1 miliwn i wella adnoddau'r ardal yn ddiweddar, hefyd yn pwysleisio y bydd y safle'n parhau i ddarparu ardal adloniant gwych ar gyfer pobl leol, ac y bydd o fudd i economi dwristaidd y fro."

'Ymgynghoriadau maith'

Yn y cyfarfod cyhoeddus ar Fedi 5 roedd ymgyrchwyr yn anghytuno ac yn dweud eu bod yn ystyried cymryd eu her i Lys Cyfiawnder Ewrop.

Ond mynnodd Tim Jones o Cyfoeth Naturiol Cymru: "Rydym wedi newid llawer ar ein cynlluniau blaenorol, wedi ymgynghoriadau maith â phobl leol ac arbenigwyr.

"Bydd helpu'r dirwedd i edrych yn fwy naturiol o gymorth i fywyd gwyllt, a hefyd yn gwella prydferthwch man y mae pobl leol, a'r rhagor na 170,000 o ymwelwyr y mae'n eu denu'n flynyddol, yn ei werthfawrogi'n fawr.

"Gall pobl leol barhau i fwynhau mynd am dro yn y goedwig, a dichon i dwristiaeth roi hwb i'r economi leol wrth i fywyd gwyllt y goedwig a'r twyni gael ei wella."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol