Eglwys yn caniatáu ordeinio merched yn esgobion

  • Cyhoeddwyd
PleidlaisFfynhonnell y llun, Louise Davies
Disgrifiad o’r llun,
Pleidleisodd y mwyafrif o'r 144 o aelodau o blaid ordeinio merched

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi penderfynu o blaid ordeinio merched yn esgobion.

Mewn cyfarfod o'r bwrdd llywodraethu yn Llanbedr Pont Steffan ddydd Iau, pleidleisiodd mwyafrif o'r 144 o bobl o blaid newid.

Mae'r mesur yn golygu gall yr Eglwys ethol ei hesgob benywaidd cyntaf o fewn y misoedd nesaf.

Dyma'r ail waith i'r Eglwys drafod yr egwyddor wedi i'r syniad gael ei drechu o dair pleidlais yn 2008.

Cafodd gwelliant oedd yn gofyn am ail-ysgrifennu'r mesur i gynnwys darpariaeth ar gyfer offeiriaid oedd yn ei wrthwynebu ei wrthod, gan arwain at gynnal un bleidlais o blaid neu yn erbyn ordeinio merched.

Golygai hyn mai esgobion fydd yn creu cod gweithredu ar gyfer offeiriaid sy'n gwrthwynebu'r drefn newydd yn y dyfodol.

Er mwyn i'r cynnig gael ei gymeradwyo roedd angen mwyafrif o ddwy ran o dair i bleidleisio o blaid yn nhair siambr y sefydliad.

Pleidleisiodd 57 o aelodau lleyg o blaid, ac 14 yn erbyn, tra bod 2 heb bleidleisio.

Ymysg y clerigwyr pleidleisiodd 37 o blaid y bil a 10 yn ei erbyn.

Pleidleisiodd pob un o'r Esgobion o blaid.

Mae merched yn cael bod yn esgobion yn Iwerddon a'r Alban yn barod, ac yn Lloegr mae disgwyl i'r mater gael ei drafod ym mis Tachwedd.

Cafodd y mesur ei gynnig gan Esgob Llanelwy, Gregory Cameron, a'i gefnogi gan Esgob Bangor, Andy John.

'Hanesyddol'

Ar y Post Prynhawn, dywedodd Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan ei fod yn "hynod o falch" ar "ddiwrnod hanesyddol" i'r Eglwys yng Nghymru.

"Fe wnaethon ni fethu yn 2008 ac heddi ni wedi llwyddo i wneud e'n bosibilrwydd o leiaf bod menywod yn gallu bod yn esgobion, ac mae hynny yn gam mawr.

Disgrifiad o’r llun,
Mae merched yn cael bod yn esgobion yn Iwerddon a'r Alban yn barod, ac yn Lloegr mae disgwyl i'r mater gael ei drafod ym mis Tachwedd

"Dyw e ddim yn gwneud unrhyw synnwyr o gwbl ein bod ni'n medru ordeinio gwragedd i fod yn ddiaconiaid ac yn offeiriaid ond ddim yn esgobion. Mae fel dweud y gallwch chi fod yn athrawes mewn ysgol ond ddim yn brifathrawes."

Dywedodd y bydd y penderfyniad yn newid barn pobl y tu allan i'r Eglwys.

"I bobl ifanc yn enwedig, doedd e ddim yn gwneud synnwyr. Doedden nhw methu gweld pam oedden ni'n peidio rhoi'r lle yma i wragedd, yr israddoldeb yma."

Dywedodd Dr Morgan y bydd yr esgobion nawr yn ffurfio canllawiau bugeiliol ar gyfer gwrthwynebwyr, gan ymgynghori yn eang yn y broses.

Bydd y rhain yn cael eu cyflwyno ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol