Cwyno am gynllun i godi prisiau tacsi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gyrwyr tacsi Caernarfon yn dweud nad yw'r cynllun i godi prisiau yn deg

Mae gyrwyr tacsi yng Ngwynedd yn anhapus gyda chynllun y cyngor i godi ei ffioedd trwydded.

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried codi'r drwydded gerbyd a'r drwydded yrrwr o 25%.

Dadl y gyrwyr yw y byddai hynny'n cael effaith ddifrifol ar eu busnes, sydd eisoes yn dioddef oherwydd yr hinsawdd economaidd.

Mewn datganiad, dywedodd Cyngor Gwynedd y byddai ffioedd yn parhau i fod ymysg yr isaf yng Nghymru hyd yn oed os yw'r cynllun yn mynd yn ei flaen.

'Ddim yn helpu'

Os yw cynllun y cyngor yn cael ei gymeradwyo bydd trwydded cerbyd blynyddol yn codi o £92 i £105, gyda thrwydded gyrrwr yn codi o £82 i £102.

Byddai'r cynnydd yn ergyd i fusnesau tacsi lleol, yn ôl perchennog un o'r rhai mwyaf.

Disgrifiad o’r llun,
Mae costau wedi bod yn cynyddu ers blynyddoedd, yn ôl Huw Edwards

Dywedodd Huw Edwards: "Maen nhw [prisiau] wedi mynd i fyny lot. Mae trethi ceir wedi mynd fyny, yswiriant - rydych yn gorfod cwffio yn erbyn bob peth, mae popeth yn mynd i fyny.

"Mae'r cyngor fod i helpu pobl mewn busnes ond dydi hyn ddim i weld yn helpu... rwan rydan ni'n gneud gwaith yn rhatach nag oedden ni'n neud o 10 mlynedd yn ôl."

Ond mae Cyngor Gwynedd yn dadlau bod prisiau yn y sir yn isel o'i gymharu ag ardaloedd eraill yng Nghymru, a bod gwasanaeth trwyddedu'r sir wedi bod yn gwneud colledion anghynaladwy ers blynyddoedd.

'Punt yr wythnos'

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Mae gwasanaeth trwyddedu tacsis y Cyngor wedi bod yn gweithredu ar golled ers rhai blynyddoedd. Oherwydd yr hinsawdd ariannol heriol sy'n wynebu'r Cyngor mae'n amhosib cynnal y diffyg hwn ymhellach heb un ai godi'r ffioedd ar yrwyr tacsi neu basio'r gost ymlaen i drethdalwyr Gwynedd.

"Os bydd yr argymhelliad i godi'r ffioedd o 25% yn 2014/15 yn cael ei gymeradwyo'n derfynol gan y pwyllgor trwyddedu cyffredinol, bydd ffioedd trwyddedu tacsi yng Ngwynedd yn parhau i fod ymysg yr isaf o awdurdodau lleol Cymru.

"Mae'r cynnydd a gynigir yn gyfystyr a chost ychwanegol o £20.50 ar gyfer trwydded gyrrwr a £23 ar gyfer trwydded cerbyd. Mae hyn yn gynnydd o lai na phunt yr wythnos ar gyfer gyrrwr sydd yn berchen ei dacsi ei hun sy'n rhedeg un cerbyd.

"Mae'r ffioedd sy'n cael eu casglu yn mynd tuag at gynnal y drefn trwyddedu gyrwyr a cherbydau yng Ngwynedd.

"Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y newid hwn yn ystod yr haf a bydd yr holl sylwadau a dderbyniwyd yn cael gwrandawiad yn ystod y pwyllgor."

Bydd y cyngor yn penderfynu os bydd y cynnydd yn cael ei weithredu mewn cyfarfod yr wythnos nesaf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol