Gêm griced i gofio Tom Maynard

  • Cyhoeddwyd
Tom Maynard
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Tom Maynard wedi iddo gael ei daro gan dren danddaearol

Mae gêm griced arbennig yn cael ei chynnal er cof am Tom Maynard, y cricedwr ifanc fu farw ar ôl cael ei daro gan drên danddaearol.

Yn Sain Ffagan mae'n cael ei chynnal, a bydd y tîm lleol Clwb Criced San Ffagan yn cael ei arwain gan ei dad, Matthew.

Yn chwarae yn ei herbyn bydd llu o gyn chwaraewyr rhyngwladol, yn ogystal â sêr presennol tîm Morgannwg.

Bu farw Tom yn 23 oed ar 18 Mehefin, 2012.

Mae'r holl elw o'r gêm yn cael ei roi i Ymddiriedolaeth Tom Maynard - elusen gafodd ei sefydlu er mwyn rhoi hep llaw i bobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig sy'n awyddus i gael gyrfa ym myd criced, a chwaraeon eraill.

Dywedodd Matthew Maynard: "Mae'r gefnogaeth i'r ymddiriedolaeth wedi bod yn anhygoel ac mae hynny'n dyst i'r math o ddyn oedd Tom.

"Roedd gennym darged i hel £250,000 o fewn 55 mis ac rydym eisoes ar y ffordd i'w gyrraedd."

Mae'r 55 mis yn cynrychioli rhif Tom yng ngharfan Surrey.

Mae'r gêm ugain pelawd yn dechrau am 2.30pm brynhawn Gwener, gydag un o ffrindiau agos Matthew, cyn fatiwr Lloegr Graeme Fowler yn darparu adloniant cyn y gêm.