Mosg yn cael ei ddifrodi am yr ail dro

Cyhoeddwyd

Mae heddlu wedi arestio dyn ar amheuaeth o achosi difrod i fosg yn Nhonna, Castell-nedd.

Cafodd nifer o ffenestri eu difrodi yn ystod oriau man y bore, ddydd Gwener.

Mae'r heddlu hefyd yn amau fod y dyn wedi ymosod ar ddyn a dynes, yn fuan wedi'r digwyddiad.

Hwn yw'r ail dro o fewn pum wythnos i'r mosg gael ei ddifrodi.

Dyw'r heddlu ddim yn sicr ar hyn o bryd os oes cysylltiad rhwng y digwyddiad diweddaraf a'r ymosodiad ar y mosg ar Awst 10 pan gafodd ffenestri eu torri.

Cafodd Heddlu De Cymru ei galw am ychydig wedi hanner nos dydd Gwener i gyfeiriad y mosg, sydd wedi ei leoli ar Deras St Anne.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Rydym wedi arestio dyn 21 oed ar amheuaeth o ddifrod troseddol ac ymosod yn dilyn digwyddiad ym Mosg Tonna yng Nghastell-nedd.

"Wedi i nifer o ffenestri'r adeilad gael eu torri, fe wnaeth dynes 44 oed a dyn 48 oed ddioddef ymosodiad."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu drwy ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 555.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol