Galw am ailgyflwyno baeddod i Gymru

  • Cyhoeddwyd
George Monbiot
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffermwyr yng Nghymru eisoes wedi wfftio honiad Monbiot bod defaid yn niweidio cefn gwlad

Mae'r naturiaethwr George Monbiot wedi galw am ailgyflwyno baeddod gwyllt i gefn gwlad Cymru, er mwyn rhoi gwell cyfle i fywyd gwyllt dyfu.

Mewn cyfweliad mae Mr Monbiot yn dweud y dylai nifer y defaid sy'n pori ar fryniau gael ei lleihau.

Dywedai y gallai hynny gael ei gyflawni drwy newidiadau i gymorthdaliadau Ewropeaidd.

Fe wnaeth Mr Monbiot gythruddo ffermwyr yn gynharach y flwyddyn hon drwy ddweud pethau tebyg mewn llyfr.

Gorgynrychioli

Yn y cyfweliad, sy'n ymddangos yn rhifyn mis Medi o gylchgrawn Countryfile y BBC, mae Mr Monbiot yn dweud y gallai baeddod gwyllt ddadwneud y "difrod" sydd wedi ei wneud gan niferoedd y defaid pori yn ardal ar fynyddoedd y Cambrian.

Mae hefyd yn honni bod safbwynt ffermwyr yn cael ei orgynrychioli.

"Rydym wedi dod i weld cefn gwlad a ffarmio fel termau cyfystyr. Mae pobl yn aml yn meddwl mai dim ond ar gyfer ffarmio mae cefn gwlad yn bodoli.

"Yng Nghymru, sydd lawer mwy gwledig na'r rhan fwyaf o Brydain, dim ond 5% o'r boblogaeth yw ffermwyr ond gyda nhw mae 95% o'r llais.

"Gallai defaid gael ei lleihau ar fryniau drwy newidiadau i'r system gymhorthdal.

"Fy obsesiwn i yw dirymu'r amod sy'n dod gyda chymhorthdal yr UE sy'n dweud bod rhaid i brysgwydd gael ei gadw dan reolaeth er mwyn rhoi'r cyfle i dir gael ei ddefnyddio er mwyn cynhyrchu bwyd - gyda pheirianwaith modern byddai hynny'n hawdd."

'Creu amodau ffafriol'

Mae Mr Monbiot yn mynd ymlaen i ddweud y byddai ailgyflwyno baeddod yn cael effaith gadarnhaol ar gefn gwlad mewn llefydd fel Cymru.

"Er mwyn delio gyda rhedyn gallai rhywun ddod a rhywogaethau allweddol fel baeddod i mewn, peiriannydd ecosystem sy'n cael effaith anghymesur o bwerus ar yr amgylchedd o'i gwmpas - maen nhw'n wych ar gyfer creu amodau ffafriol ar gyfer coed.

"Rhywogaeth arall sy'n gonglfaen yw'r afanc."

"Mae (problemau oherwydd baeddod) yn llai o broblem yn niffeithwch dinodwedd, di-goed y Cambrian, lle nad oes gerddi am filltiroedd maith.

"Ond wrth gwrs, nid pawb sy'n barod am ailgyflwyno'r rhywogaethau yma a bydden nhw'n cwyno. Rwy'n deall hynny."

'Mympwy rhamantus'

Yn gynharach y flwyddyn hon fe wnaeth Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) gomisiynu adroddiad er mwyn taro nôl yn erbyn yr honiad fod defaid yn achosi difrod i gefn gwlad.

Dywedodd cadeirydd pwyllgor ffermio bryniau UAC, Derek Morgan: "Mae'r mwyafrif helaeth o ffermwyr a chadwraethwyr ar yr un dudalen ar hyn, yn enwedig pan mae tan-bori'n cael ei gydnabod fel problem i lawer o rywogaethau.

"Rydym angen adeiladu ar y ddealltwriaeth a'r gydnabyddiaeth yna.

"Byddai creu gwyllt yn y Cambrian yr un fath a bugeilio Indiaid America i gronfeydd ar fympwy rhamantus, gan arwain at ddinistrio ecosystemau sy'n bodoli eisoes."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol