Llengfilwyr: Ysgol i barhau ynghau

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Uwchradd y Dwyrain, Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ysgol Uwchradd y Dwyrain ei chau dridiau wedi iddi agor ei drysau am y tro cyntaf

Bydd ysgol newydd yng Nghaerdydd yn parhau ynghau ddydd Llun wedi i'r haint sy'n achosi Clefyd y Llengfilwyr gael ei ganfod yno.

Cafodd Ysgol Uwchradd y Dwyrain ei chau ddydd Mercher wedi i brofion ddod o hyd i'r haint legionella.

Agorodd yr ysgol - sy'n dod â 1,500 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd Llanrhymni a Thredelerch ar ei gilydd - ei drysau am y tro cyntaf ddydd Llun.

Mae swyddogion yn mynnu bod canfod y bacteria ond yn "risg isel" i iechyd.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ysgol: "Yn anffodus bydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain yn gorfod aros ynghau ddydd Llun er mwyn cwblhau gwaith cynnal a chadw angenrheidiol wedi i facteria legionella gael ei ganfod yn ystod profion bob dydd yn yr ysgol.

"Bydd y gwaith yn parhau drwy'r penwythnos ar system ddŵr yr ysgol.

"Risg isel i iechyd sydd gan y bacteria, ac mae'n bresennol yn yr amgylchedd yn arferol.

"Ni all gael ei drosglwyddo o berson i berson nac o ganlyniad i yfed dŵr neu olchi dwylo."

Fe gafodd Iechyd Cyhoeddus Cymru wybod am y darganfyddiad, ac fe wnaethon nhw gadarnhau nad ydyn nhw'n ymchwilio i unrhyw achosion o Glefyd y Llengfilwyr.

Gall Clefyd y Llengfilwyr arwain at fath angheuol o niwmonia, ond mae modd ei reoli'n hawdd drwy roi clorin mewn lleoedd storio dŵr.

"Fel arfer mewn achosion fel hyn mae'n annhebygol iawn bod risg i iechyd cyhoeddus, ac unwaith y bydd y gwaith wedi ei gwblhau fe ddylai staff a disgyblion fedru mynd i'r ysgol fel arfer," meddai llefarydd ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol