Cannoedd yn dathlu bywyd 'Yogi'

  • Cyhoeddwyd
Gwasanaeth coffa Bryan Davies yng Nghlwb Rygbi'r Bala
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cannoedd wedi dod i gofio am Bryan "Yogi" Davies ar Maes y Gwyniaid, Y Bala, ddydd Sadwrn

Daeth cannoedd lawer o bobl i wasanaeth arbennig fore dydd Sadwrn i ddathlu bywyd chwaraewr rygbi a fu farw chwe blynedd wedi iddo dorri ei wddf yn ei gêm olaf i'w glwb.

Roedd ffigurau blaenllaw o Undeb Rygbi Cymru ymhlith y dorf ym Maes y Gwyniaid, clwb rygbi'r Bala, i gofio am Bryan "Yogi" Davies.

Yn ystod y gwasanaeth, cyhoeddwyd y bydd y clwb yn parhau i godi arian yn enw Mr Davies i adeiladu estyniad i'r clwb, gan ganolbwyntio ar yr adran ieuenctid yn benodol.

Dywedodd Dilwyn Morgan, un o gyfeillion Mr Davies a fu'n chwarae rygbi gydag o am 25 mlynedd:

"Dymuniad Bryan oedd cael estyniad i'r clwb ar gyfer plant a phobl ifanc - roedd o 'di gwneud llawer iawn o waith ar hynny, roedd o 'di cael caniatâd cynllunio ac ati. 'Da ni fel clwb yn mynd i gario 'mlaen hefo'r gwaith hynny a fydd yr estyniad yn mynd er cof amdano fo.

"'Da ni hefyd wedi darganfod ar ei gyfrifiadur o, roedd o wrthi'n trefnu taith Land's End i John o' Groats yn ei gadair. 'Da ni fel clwb yn mynd i wneud y daith flwyddyn nesa', 'da ni'n mynd i feicio o Land's End i John o' Groats i godi arian ar gyfer estyniad. Hefyd 'da ni'n mynd i gychwyn cronfa fydd yn galluogi plant a phobl ifanc anabl i fynd am wyliau teuluol a fydd hynny'n mynd yn enw Bryan Davies."

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Bryan "Yogi" Davies ym mis Awst

'Cawr'

Wedi'r gwasanaeth, bu nifer yn rhoi teyrnged iddo, gan gynnwys Dennis Gethin, Llywydd Undeb Rygbi Cymru:

"Roedd 'na angladd ddoe (dydd Gwener) yn yr Isle of Wight i Cliff Morgan, oedd e'n gawr rygbi - a Yogi nawr, roedd e'n gawr hefyd. Nes i gwrdd â fe sawl gwaith ar ôl iddo gael yr anaf ac roedd e wastad yn ysbrydoliaeth i gwrdd â fe."

Cafodd Mr Davies ei anafu'n ddifrifol yn 2007 yn ei gêm olaf cyn yr oedd i fod i ymddeol o'r gamp.

Wedi'r ddamwain yn 2007 treuliodd dros ddwy flynedd yn yr ysbyty cyn i gronfa apêl godi dros £200,000 er mwyn iddo fedru dychwelyd adref.

Yn 2009 cyhoeddodd lyfr - Mewn Deg Eiliad - yn sôn am ei brofiadau er mwyn ceisio cynorthwyo eraill oedd mewn sefyllfa debyg.

Bu farw yn 56 oed ym mis Awst, gan adael gwraig, mab a merch.

Bydd angladd preifat yn cael ei gynnal yr wythnos nesaf.