Meddygon penodol i ddelio ag argyfyngau

  • Cyhoeddwyd
Bydd y meddygon ar alwad i ymateb i argyfyngau
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y meddygon ar alwad i ymateb i argyfyngau

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn dweud mai nhw yw'r cynta' yn y DU i benodi meddygon sy'n delio'n benodol gyda digwyddiadau argyfwng.

O dan y drefn arferol, byddai staff yn gorfod cael eu galw o adrannau brys.

Ond nawr bydd un meddyg yng ngogledd Cymru ac un arall yn y de ar alwad i fynd yn syth i'r safle.

Yn ôl y gwasanaeth, bydd hyn yn eu galluogi i ymateb yn gyflymach ac yn tynnu'r pwysau oddi ar adrannau brys.

Mae'r ddau feddyg yn arbenigo ym maes anaesthetig.

Bydd James Chinery yn gofalu am ogledd Cymru, a Gareth Roberts yn gyfrifol am y de.

'Ymateb yn well'

Byddan nhw'n gallu cyflawni dyletswyddau fyddai'r tu hwnt i ddyletswyddau parafeddygon, gan gynnwys rhoi cyffuriau lladd poen a thasgau llawfeddygol.

Gallai olygu na fyddai angen cludo cleifion i'r ysbyty ar gymaint o frys.

"Mae 'na dystiolaeth fod pobl sydd wedi'u hanafu'n ddifrifol yn ymateb yn well os ydyn nhw'n cael eu trin yn sydyn gan arbenigwr clinigol," meddai Richard Lees, pennaeth y gwasanaethau clinigol.

Meddai James Chinery: "Mae ein gwybodaeth a'n profiad yn golygu y gallwn gynghori ble fyddai gorau i gludo'r claf, prun ai i adran frys arbenigol neu uned strôc, er enghraifft.

"Gallai olygu teithio ychydig yn bellach, ond mae'n cael ni ar y safle yn golygu y gallwn ddechrau ar unrhyw ofal dwys."

Ychwanegodd Gareth Roberts: "Rydym yma i helpu'r criw fydd ar y safle'n barod, i weithio fel tîm. Rydym yno os bydd claf angen gofal mwy arbenigol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol