Haf yn hwb i löynnod byw yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Glesyn CyffredinFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Glesyn Cyffredin, sy'n gyffredin ar arfordir gogledd a gorllewin Cymru, wedi ffynnu eleni

Wedi haf poeth mae'n ymddangos bod llawer mwy o fathau o löynnod byw yng Nghymru.

Daw hyn wedi cyfres o flynyddoedd gwael.

Roedd y tywydd poeth ym misoedd Gorffennaf ac Awst yn hwb a dywedodd yr Ymddiriedolaeth Glöynnod Byw fod pedair gwaith yn fwy na'r llynedd.

Mae eu hymgyrch ar draws y DU ac roedd 2037 - fwy nag erioed o'r blaen - wedi cymryd rhan yng Nghymru, gan gyfri 33,000 o löynnod byw.

Roedd y sefyllfa'n debyg ar draws y DU.

2012 oedd y flwyddyn waetha' i'r creaduriaid oherwydd yr holl law wedi cyfres o hafau siomedig.

Mwy nag erioed

Ond roedd yr amodau yn berffaith ar eu cyfer eleni a chafodd mwy nag erioed eu cyfri mewn gerddi, parciau a chefn gwlad ar draws y DU.

Roedd y cynnydd mwya' ymhlith math y Paun ac mae niferoedd y Vanessa atalanta, neu'r Llyngesydd Coch, sydd i'w weld yn aml mewn gerddi, wedi bron treblu.

Mae'r Glesyn Cyffredin (Polyommatus icarus), sy'n gyffredin ar arfordir gogledd a gorllewin Cymru, hefyd wedi ffynnu yng Nghymru, gan gynyddu dros 300% o'i gymharu ag yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Yn gyffredinol, roedd 17 o'r 21 math o löyn byw yng Nghymru wedi cynyddu yn 2013 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol ac roedd niferoedd 15 ohonyn nhw wedi cynyddu o leia' 50%.

Ond mae rhai rhywogaethau wedi lleihau eleni - gan gynnwys y Gwibiwr Mawr (Ochlodes sylvanus), a wnaeth yn waeth yng Nghymru nag yn Lloegr, gyda niferoedd yn gostwng 63%.

'Haf cofiadwy'

Dywedodd Russel Hobson, Pennaeth Cadwraeth elusen Gwarchod Gloÿnnod Byw Cymru: "Mae pawb yn dweud fod yr haf yn gofiadwy iawn i loÿnnod byw.

"Diolch i'r miloedd sydd wedi helpu gyda'r ymgyrch gyfri sydd wedi profi unwaith eto'n ffordd wych o weld sut mae poblogaeth gloÿnnod byw Cymru yn ei wneud.

"Mae'n ein hatgoffa bod gloÿnnod byw yn gallu dod yn ôl os yw'r tywydd yn dda a'r cynefin yn addas. Nid y tywydd anwadal yw'r broblem fwya' sy'n eu hwynebu ein ond y ffordd ry'n ni'n rheoli'n hamgylchedd.

"Ac mae'r gefnogaeth wych i'r ymgyrch eleni yn dangos bod y cyhoedd yn poeni am fywyd gwyllt ac yn barod i wneud rhywbeth i helpu'r dirywiad tymor hir."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol