Rhyw ar ddyletswydd gyfystyr â 'chael paned'

  • Cyhoeddwyd
PC Shaun JenkinsFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd PC Shaun Jenkins ei adfer i'w swydd yn dilyn apêl yn erbyn ei ddiswyddo

Gallai plismon arfog a gafodd ei ddiswyddo am gael rhyw tra ar ddyletswydd fod wedi bod yn ôl wrth ei waith o fewn munud neu ddau, yn ôl dyfarniad apêl tribiwnlys cyflogaeth.

Fe gafodd Cwnstabl Shaun Jenkins ei waith gyda Heddlu Gwent yn ôl yn dilyn dyfarniad y tribiwnlys apêl wedi iddo gael rhyw gyda menyw yng Nghaerffili yn 2010.

Dywedodd y tribiwnlys apêl bod y weithred gyfystyr â swyddog "yn mynd i'r tŷ bach neu fynd i gaffi i brynu paned".

Daeth adroddiad y tribiwnlys i'r amlwg yn dilyn cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gan bapur newydd y Times.

Adfer i'w swydd

Cafodd PC Jenkins ei ddiswyddo yn dilyn cwyn gan ŵr y fenyw dan sylw i'r heddlu. Dywedodd y tribiwnlys bod y panel a'i ddiswyddodd wedi bod yn anghywir wrth benderfynu bod y gwn oedd ganddo ar y pryd allan o'i reolaeth.

Dywed y tribiwnlys: "Y dystiolaeth oedd bod y gwn yn dal yn sownd wrth drowsus PC Jenkins, a bod y trowsus yn dal yn sownd wrth PC Jenkins, er eu bod o gwmpas ei draed ar y pryd. Doedd y gwn byth allan o'i reolaeth uniongyrchol.

"Pe bai angen, does dim byd i awgrymu na allai (PC Jenkins) fod wedi bod yn ôl yng ngherbyd yr heddlu o fewn munud neu ddau - yr un math o oedi allai ddigwydd os ydi swyddog yn mynd i'r tŷ bach neu fynd i gaffi i brynu paned."

Mae'r adroddiad yn mynd ymlaen i ddweud bod "cyfres o gamgymeriadau" yn ystod y broses ddisgyblu a oedd yn "sylfaenol annheg" i PC Jenkins.

Mae'n nodi bod gan PC Jenkins record ddilychwyn o wasanaeth gyda'r heddlu.

'Gandryll'

Cafodd PC Jenkins ei adfer i'w swydd, ond mae wedi colli'r statws sy'n caniatáu iddo gario gwn ac wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig terfynol.

Yr wythnos ddiwethaf dywedodd Tom Davies, comisiynydd Cymru ar Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu, bod "methiannau sylweddol" yn y broses ddisgyblu ar gyfer cwynion difrifol yn erbyn plismyn, a bod angen diwygio'r system yn llwyr.

Mae Mr Davies bellach wedi ymddeol o'r swydd, ond dywedodd bod angen system fwy tryloyw.

Roedd yn feirniadol o Heddlu Gwent am beidio dweud yn eu hadroddiad gwreiddiol i achos PC Jenkins ei fod yn cario gwn ar y pryd, a dywedodd hefyd ei fod yn "gandryll" pan gafodd PC Jenkins ei adfer i'w swydd yn dilyn yr apêl.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent: "Fe apeliodd PC Jenkins yn erbyn ei ddiswyddiad i Dribiwnlys Apêl Annibynnol yr Heddlu a gefnogodd ei apêl a chafodd ddychwelyd i'w waith ym mis Mai 2012. Fe dderbynion ni'r penderfyniad a chafodd PC Jenkins ddychwelyd fel Cwnstabl."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol