Streic diffoddwyr tân wythnos nesa'

  • Cyhoeddwyd
Injan dânFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd diffoddwyr tân ar streic rhwng 12:00yh a 4:00yh ar ddydd Mercher, Medi 25

Bydd diffoddwyr tân yng Nghymru a Lloegr yn cynnal streic ddydd Mercher nesa', Medi 25, fel rhan o anghydfod ynglŷn â phensiynau.

Yn ôl yr Undeb Frigâd Dân, roedd bron i 80% o'u haelodau yn cefnogi gweithredu'n ddiwydiannol er bod swyddogion wedi gadael y penderfyniad tan y "funud ola'" fel bod modd cyrraedd cytundeb.

Dywedodd Matt Wrack, ysgrifennydd cyffredinol yr undeb: "Mae'r streic gychwynnol hon yn rhybudd i'r llywodraeth. Allai diffoddwyr tân ddim bod mwy o ddifri ynghylch amddiffyn diogelwch y cyhoedd a sicrhau pensiynau teg.

"Mae'r llywodraethau yng Nghaerdydd a San Steffan wedi gwrthod gweld synnwyr ...

'Yn hurt'

"Mae'n hurt bod disgwyl i ddiffoddwyr ddelio â thanau ac achub teuluoedd yn eu 50au hwyr.

"Bydd bywydau'r cyhoedd a'r diffoddwyr tân eu hunain mewn perygl.

"Does yna'r un ohonom eisiau streicio, ond allwn ni ddim cyfaddawdu ar ddiogelwch y cyhoedd a diffoddwyr tân."

Bydd y streic yn cael ei chynnal am bedair awr, rhwng hanner dydd a 4:00yh.

'Lleihau effaith'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn paratoi cynlluniau wrth gefn gyda'r awdurdodau tân a Llywodraeth y Deyrnas Unedig er mwyn lleihau effaith y streic.

"Mae gweinidogion wedi cyfarfod â'r undeb yn gyson ac wedi dweud eu bod yn ymroddedig i gynllun pensiwn sy'n fforddiadwy, cynaliadwy a theg i holl weithwyr y sector gyhoeddus.

"Er mwyn datrys yr anghydfod mae'r undeb wedi dweud eu bod am fwy o drafodaethau â gweinidogion.

"Mae ein trafodaethau wedi bod yn bositif ac yn adeiladol."