Llengfilwyr: Ysgol i ailagor ddydd Mercher

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ysgol Uwchradd y Dwyrain ei chau dridiau wedi iddi agor ei drysau am y tro cyntaf

Bydd ysgol newydd yng Nghaerdydd, ble y cafodd bacteria legionella ei ganfod, yn ailagor ddydd Mercher.

Bu'n rhaid cau Ysgol Uwchradd y Dwyrain wedi i'r haint sy'n achosi Clefyd y Llengfilwyr gael ei ganfod ar y safle.

Agorodd yr ysgol - sy'n dod â 1,500 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd Llanrhymni a Thredelerch at ei gilydd - ei drysau am y tro cyntaf ddydd Llun.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ysgol: "Bydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain yn ailagor i ddisgyblion yfory.

"Cafodd yr ysgol ei chau'r wythnos ddiwetha' ar gyfer gwaith cynnal a chadw angenrheidiol yn dilyn canfod y bacteria legionella yn ystod profion arferol yn yr ysgol.

"Mae'r gwaith hwn bellach wedi'i gwblhau a gall yr ysgol ailagor."

Fe ymddiheurodd yr ysgol am unrhyw anghyfleustra a achoswyd yn sgil cau'r safle.

Cafodd Iechyd Cyhoeddus Cymru wybod am y darganfyddiad, ac fe wnaethon nhw gadarnhau nad ydyn nhw'n ymchwilio i unrhyw achosion o Glefyd y Llengfilwyr.

Gall Clefyd y Llengfilwyr arwain at fath angheuol o niwmonia, ond mae modd ei reoli'n hawdd drwy roi clorin mewn lleoedd storio dŵr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol