Anafu tri mewn gwrthdrawiad yn Nhonypandy

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth am wrthdrawiad yn Nhonypandy, Y Rhondda, ddydd Llun.

Roedd tri o gerbydau yn y ddamwain am 7:40yb, Vauxhall Corsa lliw arian, Mitsubishi L200 glas a fan felen Iveco Daily.

Fe ddigwyddodd ar y gyffordd rhwng Heol Brithweunydd a Stryd Fictoria.

Mae'n debyg fod y car Mitsubishi wedi taro cefn y Vauxhall a oedd yn llonydd ar y pryd.

Wrth i'r tri oedd yn y ddau gerbyd gamu allan i edrych ar y difrod, cawson nhw eu hanafu wrth i'r Iveco daro yn erbyn y car Mitsubishi.

Cafodd dau eu hanafu'n ddifrifol. Roedd dyn yn ei 60au wedi cael anafiadau i'w ben a dynes yn ei 40au wedi anafu ei choes.

Mae'r ddau yn cael triniaeth yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac mewn cyflwr sefydlog.

Cafodd trydydd unigolyn fân anafiadau.

Dylai unrhyw un oedd yn yr ardal ac a welodd y ddamwain gysylltu â'r Uned Plismona Ffyrdd ar 101.