Marwolaeth milwr: 'Systemau diogelwchar fai'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, MOD
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Scott Hughes yng Nghyprus ar ôl bod yn gwasanaethu yn Afghanistan

Mae crwner wedi cyhoeddi rheithfarn naratif yn achos Cymro ifanc oedd yn y llu awyr gan ddweud mai systemau diogelwch oedd ar fai.

Cafodd Scott Hughes, 20 oed o'r Felinheli, ei daro gan gwch cyflym pan oedd yn Ynys Cyprus yn 2010.

Roedd newydd ddychwelyd o Afghanistan ar ôl bod yn gwasanaethu yno am chwe mis ac wedi hedfan i Gyprus ar y ffordd adref gyda'i gydweithwyr am ddau ddiwrnod er mwyn ymlacio.

Ar Dachwedd 4 2010 roedd yn rhan o weithgareddau chwaraeon dŵr pan y cafodd ei daro gan gwch.

Cafodd anafiadau i'w ben ac er iddo gael ei anfon i'r ysbyty bu farw yn ddiweddarach.

Methiannau

Ar ddiwedd y cwest yn Llandudno dywedodd y crwner bod yna fethiannau wedi bod yn y systemau diogelwch yn y ganolfan flwrol yng Nghyprus.

Pe bai gyrrwr y cwch, meddai'r crwner, wedi stopio'r cwch ar ôl taro'r dyn ifanc yn hytrach na'i yrru'n ôl, ni fyddai Scott Hughes wedi cael anafiadau mor ddifrifol.

Mae ei deulu wedi beirniadu'r Weinyddiaeth Amddiffyn, gan ddweud na wnaethon nhw amddiffyn ei mab a bod ei farwolaeth wedi bod yn un allai fod wedi ei hosgoi.

Yn ôl cyfreithiwr y teulu, mae ei rieni yn ystyried mynd i gyfraith yn erbyn y Wasanaeth Amddiffyn am yr hyn ddigwyddodd.

Dywedodd llefarydd ar ran yr weinyddiaeth: "Rydym yn meddwl am ei deulu a'i ffrindiau ar adeg anodd iawn.

"Oherwydd posibilrwydd camau cyfreithiol ni fyddai'n addas i ni roi sylw ar hyn o bryd."