BBC Cymru Fyw

UKIP bellach yn 'derbyn datganoli'

Published
image captionYn ôl arweinydd UKIP, Nigel Farage, does dim y fath beth a phleidleisiwr UKIP nodweddiadol bellach

Mae plaid UKIP yn cynnal eu cynhadledd flynyddol yn Llundain, gyda'r arweinyddiaeth yn anelu at ddod yn gyntaf yn etholiadau Ewrop yn y gwanwyn.

Fe fydd yr etholiadau yna yn "ddaeargryn gwleidyddol", yn ôl arweinydd y blaid Nigel Farage.

Yn ôl Mr Farage, does dim y fath beth bellach â phleidleisiwr nodweddiadol UKIP, sy' ond a diddordeb yng ngadael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Mr Farage yn mynnu fod gan UKIP bolisïau bellach ar bopeth o bolisi tramor at addysg.

Mae'r gynhadledd 20 mlynedd wedi ffurfio'r blaid, sy' wedi selio'i apêl ar wrthwynebiad i'r Undeb Ewropeaidd. Yn ogystal â dod yn gyntaf yn etholiadau Ewrop flwyddyn nesaf bwriad Mr Farage yw sicrhau fod UKIP yn goddiweddyd y Democratiaid Rhyddfrydol fel trydedd plaid Prydain.

Derbyn datganoli

Dywedodd Mr Farage hefyd nad oedd y blaid mwyach yn gwrthwynebu datganoli i Gymru.

"Roedd hyn yn hen ffordd o feddwl o fewn UKIP," dywedodd Mr Farage wrth raglen BBC Sunday Politics Wales.

"Hynny yw y dylen ni esgus nad oedd datganoli'n digwydd, ac na ddylai fe ddigwydd. O dan fy arweinyddiaeth i mae hynny'n sicr wedi newid.

"Mae datganoli wedi digwydd. Mae dau refferendwm yng Nghymru wedi cadarnhau hynny, ac fe ddylen ni fwrw mlaen yn llon a derbyn fod Prydain yn newid, a ry'n ni'n symud at fodel mwy ffederal.

"Dyw hynny ddim yn golygu na ddylen ni ofyn am fwy o ddatganoli, yn yr ystyr fod hi'n bosib fod yna bwerau yng Nghaerdydd a ellid eu datganoli'n lleol, ond na, ry' ni'n derbyn y peth."

Yn y gorffennol dywedodd UKIP bod diddymu'r Cynulliad Cenedlaethol yn un o'u polisïau.

Cafwyd llwyddiant yn etholiadau lleol yn Lloegr ym mis Mai, ac ym mis Awst daeth y blaid o fewn tri chant a hanner pleidlais o ddod yn ail yn isetholiad Cynulliad Ynys Môn.

Straeon perthnasol

  • UKIP: 'Ar y ffordd i fyny'