Agor canolfan addysg gymunedol newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fel rhan o un cwrs bydd pobl ifanc yn adeiladu robot o LEGO a'i raglennu yn gyfrifiadurol

Bydd canolfan ddyfeisgarwch newydd yn agor yn Y Rhyl yn ddiweddarach diolch i bartneriaeth rhwng mudiad cymunedol G2G Communities CIC a chwmni LEGO.

Dyma fydd y ganolfan gyntaf o'i fath yn y DU, ac fe gafodd ei hariannu o arian Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Cyfenter.

Nod y ganolfan newydd fydd cynnig hyfforddiant a chymorth i fusnesau newydd.

Dywedodd cyfarwyddwr G2G Communities CIC, Moira Lockitt:

"Bydd rhaglen LEGO yn gwneud dysgu am bynciau fel gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn hwyl ac yn gyffrous.

"Mae ymchwil gan y llywodraeth wedi dangos bod diffyg o tua 40,000 o beirianwyr yn y DU bob blwyddyn a bydd y cynllun hwn yn gymorth i sicrhau bod gan fusnesau sy'n symud i ardal gogledd Cymru y bobl gyda'r sgiliau angenrheidiol i symud i mewn i gyflogaeth."

'Parhau gydag addysg'

Dywed y ganolfan bod nifer o ysgolion a busnesau yn y gogledd eisoes wedi dangos diddordeb yn y fenter.

Fel rhan o'r cynllun, bydd y rhaglen addysgol hefyd yn mynd i ysgolion ac yn defnyddio LEGO er mwyn addysgu plant am beirianneg a gwyddoniaeth.

Bydd myfyrwyr hyd at oed gradd yn gweithio gyda robot LEGO y bydd rhaid ei raglennu.

Ychwanegodd Ms Lockitt: "Y peth unigryw am y fenter yw ei bod yn canolbwyntio ar ddysgu yn y gymuned, dysgu gyda'r teulu, a chael pobl yn ôl i mewn i fyd gwaith.

"Ein gobaith yw gwneud dysgu yn hwyl fel bod unigolion am barhau gyda'u haddysg a hyfforddiant a symud i lefelau uwch o addysg mewn colegau neu brifysgolion."

'..yn falch iawn'

Dywedodd yr Aelod Seneddol lleol Chris Ruane: "Y cynllun yma yw stiwdio gymunedol gyntaf LEGO Education yn y DU.

"Mae wedi ei lleoli yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru ac eisoes mae wedi denu diddordeb mawr cyn iddi hyd yn oed agor.

"Mae G2G Communities hefyd wedi dod yn un o drigolion cyntaf y ganolfan fusnes yma ac maen nhw bellach yn cyflogi deg o staff.

"Os bu gan Y Rhyl rhywbeth i fod yn falch iawn ohono erioed, wel dyma fo."